Květen 2007

Díl 29: Piraka zase pohromadě

30. května 2007 v 19:30 | vesmír |  Bionicle
Zaktan:"Slyšel jsem, že Toa mají nového vůdce a zároven pomocníka."
Thok:"A co mám udělat?"
Zaktan:"Přines mi Reidakovy a Avakovy díly."
Thok našel díly.
Donesl je Zaktanovi díly a zeptal se:"K čemu nám budou?"
Zaktan:"Sestavíme je."
Začali stavět.
Za chvíli byli hotoví.
Reidak:"Já žiju."
Také Avak ožil.
A Pirakové byli zase pohromadě.
Zaktan:"Tady je váš cíl."
Zaktan:"A zničte ho!"
Thok, Avak a Reidak se vydali hledat Hahli.
Potom ho uviděli vysoko nad skrýší Matoranů.
Reidak tam polezl.
Reidak:"Tady nikdo není."
Thok:"Jsi moc nízko."
Reidak polezl výš.
Hahli:"Co tady děláš?" A než to dořekl...
Uklouznul a padal vzůru nohama dolů.
Reidak:"To není spravedlivé. Já ho ani nestrčil a on už padá."
Hahli mezi tím dopadl.
Potom Reidak skočil k Hahli a začal s ním bojovat.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 28: Ukradení Matorané

27. května 2007 v 16:31 | vesmír |  Bionicle
Iruini zaútočil na Roodaku kopím.
A zabodnul mu to přímo do pusy.
Potom to kopí vyndal.
Hahli si všiml jeskyně, která vede do doupěte.
A řekl:"Tady to znám. Už vím jak se jde k Matoranům." A ukázal na cestu.
Ostatní šli za Hahli.
Přišli na místo, ale nikdo tam nebyl a najednou se ozvalo:"Tady."
Iuini se podíval nahoru.
A tam stál Carapar, který držel Kaziho a Veliku.
Kazi:"Pomoc!!!"
Carapar:"To je odplata za Kalmaha."
A potom odešel.
Iruini:"Nesmí nám uniknout."
Toa podle Iruiniho příkazu šli za Caraparem.
Carapar:"Jdou za mnou!!! Musím se zbavit zbytečné váhy."
A zahodil Veliku.
Velika letěl.
Dopadl.
Caraparovi jedna kořist zůstala - Kazi.
Ale Ehlek si nenechá ujít tak snadnou kořist - Veliku.
Skočil dolů.
Přistál.
Sebral Veliku.
A přidal se ke Caraparovi.
Iruini:"Mně neuniknete."
Skočil dolů jako Ehlek.
Postavil se před Barraki.
Iruini:"Vydejte mi Kaziho a Veliku."
Ehlek:"Nejdřív s námi budeš muset bojovat"
Iruini:"Jak chceš."
Ehlek dostal kopím.
A nezapomněl ani na Carapara.
Carapar přišel o dva zuby.
Ehlek:"Ještě se uvidíme."
Carapar:"Moje zoubky! Za to mi zaplatíš."
A potom spolu odešli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 27: Vůdce

26. května 2007 v 13:31 | vesmír |  Bionicle
Roodaka přišel k Zaktanovi.
Zaktan:"Jaké zprávy mi přinášíš? A kde je Avak?"
Roodaka:"Avaka zabil Axonn a Tahu už není náš spojenec."
Zaktan:"Samé špatné zprávy."
Toa s Axonnem a Garanem mezi tím šli za Matorany.
Tahu najednou položil otázku:"Kdo je vlastně náš vůdce?"
Nuju měl odpověd:"Všichni přece vědí, že já jsem vůdce."
Hahli:"Byl jsem první Toa na Voya Nui (Díl 3:Návrat Toa) a tak musím být vůdce."
Axonn:"Jsem nejsilnější a proto musím být vůdce já!!!"
Hádali se a potom se ozvalo:"Nechte toho! Bolí mně z toho hlava."
Hahli se podíval odkud to bylo slyšet.
A nahoře na skále stála nějaká postava.
Skočil dolů.
Hahli:"Kdo jsi?"
Postava:"Jsem Toa Iruini - nejstarší Toa na Voya Nui."
Hahli:"Samé lži! Já jsem byl první Toa na Voya Nui, a když jsi nejstarší, tak proč jsem tě nikdy neviděl?"
Axonn:"Třeba to bude tím, že jsme nikdy v téhle části ostrova nebyli."
Nuju:"Když se nemůžeme dohodnout, tak bude vůdce Iruini. Jestli s tím souhlasí."
Iruini:"Ano, souhlasím."
Roodaka:"Iruini a vůdce...to musím říct Zaktanovi."
Šel zase k Zaktanovi.
Zaktan:"Tak co? Máš nějaké lepší zprávy."
Roodaka:"Toa mají nového vůdce, jestli chcete,pane, zavedu vás tam."
Zaktan:"Ano prosím."
Zaktan vylezl na skálu, kde stál Iruini a zakřičel na Toa:"Chcete bojovat?"
Iruini:"S tebou? Jistě!"
Zaktan:"Se mnou ne. S ním."
Iruini:"??????????"
Najednou se před Iruinim objevil Roodaka."
Roodaka:"Tak co? Budeš se mnou bojovat, nebo se bojíš okamžiku, kdy ukončím tvou existenci?"
Iruini:"Já se tě nebojím."
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 26: Návrat k dobru

24. května 2007 v 16:49 | vesmír |  Bionicle
Když Toa hledali Matorany...
Objevili se před nimi Tahu a Roodaka.
Garan:"Roodaka zajal Tahu?"
Tahu:"Ne, jsem jeho spojenec."
Tahu ustoupil a Roodaka se připravil k útoku.
Toa se také připravili.
Nuju:"Bez Axonna Roodaku nikdy neporazíme."
Hahli:"Však on příjde.
Napadli Roodaku.
Ale nic se nestalo - Roodaka jejich útok odrazil.
Zkusili to znova.
A zase nic.
Potom přišel Axonn.
Hahli:"Konečně jsi tady."
Zaútočil.
Ale Roodaka odrazil i jeho útok.
Axonn:"Není to tak lehké, jak se zdá."
Potom zaútočili spolu.
A přemohli Roodaku.
Tahu:"Néééé! Sám je neporazím."
Nuju:"Tak se k nám přidej."
Nakonec se jim podařilo Tahu přemluvit a šli dál hledat Matorany.
Roodaka se za chvíli probral a šel říct Zaktanovi, že Tahu už není jeho spojenec.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 25: Piraka Tahu

22. května 2007 v 17:02 | vesmír |  Bionicle
Minule byl Tahu znova zajat Piraky a Zaktan ho nutil, aby se k nim přidal a bojoval proti Toa, ale povede se mu to?
Zaktan:"Tak co? Přidáš se k nám, Toa?"
Tahu:"Nikdy se k vám nepřidám!"
Zaktan:"To jsem čekal - nezasloužíš si nic, než být potravou pro Nivawka."
Roodaka a Nivawk si šli pro něj.
Tahu ustupoval a zakopl o poklop.
Spadl na zem.
Roodaka s Nivawkem se přibližovali.
Tahu najednou zakřičel:"Dobře! Přidám se k vám!"
Zaktan:"To už je lepší."
Zabijáci ustoupili a pustili Tahu k Zaktanovi.
Zaktan:"Právě ses stal Pirakou. Ukaž nám, kde je skrýš Matoranů."
Potom tam přišel Avak.
Zaktan:"Půjdeš tam s Avakem."
Tahu vedl Avaka do skrýše Matoranů a Roodaka se k nim připojil.
Kazi:"Podívej Veliko, támhle je Tahu a vede Avaka a Roodakou."
Velika:"Asi je zajal."
Potom Tahu přišel k Matoranům a řekl:"Vzdejte se."
Velika:"Co to má znamenat?"
Axonn byl zase poblíž.
Nepozorovatelně se přikradl za Avaka.
Axonn chytil Avaka za bodliny a Avak řval bolestí.
Za chvíli bylo po všem.
Axonn:"Tohle bylo ponaučení, abyste neotravovali Matorany."
Roodaka:"Brzy se zase shledáme"
A potom odešli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 24: Toa Tahu znova zajmut

19. května 2007 v 21:45 | vesmír |  Bionicle
V díle 9 byl Tahu zajmut Piraky a ostatní Toa ho Osvobdili z pevnosti.
Minule Avak ukradl Nujovi meče a utekl s nimi, Toa se vzpamatovali z Caraparova útoku a zase je honili.
Carapar a Avak zahnuli.
Toa šli za nimi.
Zahnuli tam, kam oni a uviděli několik Piraků a Dva Titány, kteří tam jakoby někoho něco chránili.
Chránili Zaktana.
Zaktan:"Zajměte Tahu!"
Thok, Avak a Carapar zajmuli Tahu a Nuju s Hahli ustoupili.
Pro ně si také někdo šel - Nivawk a Roodaka.
Nuju:"Nesmíme odejít! Musíme zachránit Tahu a moje zbraně!"
Hahli:"Jak asi zachráníme Tahu, když nás rozdrtí dva obři. Musíme vymyslet plán a potom se sem vrátit."
Toa se otočili a odešli, když tam právě přišel Garan.
Garan:"Kam jdete? Proč nejdeme tudy?"
Hahli:"Zaktan zajal Tahu a v cestě stojí Roodaka a Nivawk."
Mezi tím vedli Thok a Carapar Tahu k Zaktanovi.
Zaktan skočil dolů.
A zeptal se Tahu:"Chceš se k nám přidat? - Toa jsou slabí a Roodaka s Nivawkem by je stejně zabili. Chceš aby zabili i Tebe, nebo jim budeš vládnout a zvítězíme...budeme vládnout celému Voya Nui. Co ty na to?"
Tahu:"Nikdy se k vám nepřidám!"
Zaktan:"Radši řekni ano - Nivawk dlouho nejedl."
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 23: Příchod nového Toa

15. května 2007 v 22:00 | vesmír |  Bionicle
Minule Roodaka zablokoval tunel a Toa nemohli odejít zpátky, když hledali cestu uviděli před sebou nějaký sloup, na kterém byl nakreslen Toa.
Tahu se šel podívat blíž.
Tahu:"Není sloup, ale nějaký druh dopravního prostředku. Vypadá jako ten, kterým jsem se dostal na Voya Nui."
Šel se podívat ještě blíž a zakopnul o meče.
Potom z toho "sloupu" odlétlo víko. Vysypaly se díly a začala se z nich tavořit postava.
Z dílů se sestavil Toa.
Toa se probral a jeho první slova byla:"Kde jsou moje zbraně?"
Tahu:"Jak se jmenuješ?"
Toa:"Nuju. A kde jsou moje zbraně?"
Tahu:"Jestli myslíš ty háky s modrými konci, tak jsou pod tím sloupem."
Nuju zkoušel ten sloup odtlačit, ale byl moc těžký.
Tak zavolal ostatní a tlačili spolu.
A podařilo se jiím sloup odtlačit.
Avak je viděl a chtěl ty zbraně mít.
Rozběhnul se.
Narazil do nich.
Sebral zbraně a šel pryč.
Toa běželi za ním.
Hahli ho doháněl.
Carapar si jich všiml a chtěl Avakovi pomoct.
Šel si pro Hahli.
Tahu Carapara viděl a upozornil Hahli.
Toa se ho snažili zastavit, ale Carapar je postavil.
Zaútočil.
A Hahli letěl.
A Carapar s Avakem odešli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 22: Matoranský tunel

12. května 2007 v 13:52 | vesmír |  Bionicle
Velika:"Děkuji za tu sochu, ale k čemu mi bude?"
Hahli:"Nevím."
Velika:"Musíš jít za jedním Matoranem, který bydlí na druhé straně Matoranského tunelu a jmenuje se Garan."
Hahli:"Co je Matoranský tunel?"
Velika:"Je to malý tunel na jihu ostrova, ale je pro Toa příliš malý.
Tahu:"Půjdu taky."
Přišli k tunelu a byl opravdu malý - musí se plazit.
Nejdříve šel Tahu. (Musíte vstát abyste uviděli hlavu Tahu.)
A za ním se plazil Hahli. (Musíte taky vstát a podívat se z různých úhlů).
V tunelu nebylo nic vidět. Tahu vyndal meč. (Taky se musíte podívat z různých úhlů).
Zapálil ohen a trochu to tam osvětlil. (Taky se podívejte z různých úhlů).
Potom uviděl východ.
Vylezl ven, ale Hahli ne.
Pak si sednul a čekal na něj.
O hodinu později.
Ze spánku ho vyrušil hluk a šel se podívat odkud přichází.
Hluk vycházel z malého domu naproti tunelu.
Obešel ho a uviděl Matorana jak hrabe v zemi díru.
Zabouchal na zed.
Matorana to vyrušilo a Tahu se ho zeptal jak se jmenuje.
A Matoran na to:"Garan."
Tahu:"Hahli našel jednu sochu a Velika neví, co s ní."
Garan:"Kdo je Hahli? Kdo je Velika?"
Tahu:"Hahli je Toa a Velika Matoran."
Garan:"Tak pojdme za nimi."
Přišli k tunelu a Tahu Garana zastavil.
Garan:"Proč zastavuješ?"
Tahu:"Hahli je někde v tunelu."
Tahu zahlédl v tunelu zelené světlo.
Potom z tunelu vykoukla hlava Hahli.
Tak šli zase do tunelu. (Podívejte se z různých úhlů).
Vyšli ven.
A tam stál Roodaka.
Roodaka:"Minule jste mi unikli, ale dnes se to nestane."
Toa zase lezli do tunelu.
Roodaka lezl za nimi.
A zasekl se tam.
Ted už Toa a Matoran nemohli odejít tunelem a hledali jinou cestu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 21: Posvátná socha, maska a Ehrye

11. května 2007 v 21:00 | vesmír |  Bionicle
Minule přikázal Matoro Hahli, aby našel posvátnou sochu a předal ji Velikovi.
Když šel hledat sochu, rozhodl se podívat na území ovládané Piraky.
Když přišel ke vchodu, stály tam velké rory s podobiznami Piraků.
Hahli se je rozhodl zničit.
Roury spadly na zem.
A za nimi stál Kiwaghi.
Hahli se ho zeptal:"Co tady děláš?"
A Kiwaghi na to:"Ostatní Matorané mě vyhodili z vesnice, protože jsem ztratil masku a ted ji hledám. Jmenoval jsem se Ehrye a přejmenoval jsem se na Kiwaghiho, protože mně nikdo nepoznával."
Hahli:"Já taky něco hledám - mám pro tebe návrh, já ti pomůžu najít masku a ty mi pomůžeš najít sochu."
Kiwaghi:"Jakou sochu?"
Hahli:"To je ta věc, kterou hledám."
Kiwaghi hledal na hromadě součástek.
A Hahli hledal na skladišti.
Potom kopnul do jedné roury.
A z roury odlétlo víko.
A v něm byl vystřelovač Zamor.
Hahli ho sebral.
A šel ke Kiwaghovi.
Hahli:"Podívej se co jsem našel."
Kiwaghi:"Co?"
Než se Kiwaghi dočkal odpovědi, Hahli mu strčil do ruky vystřelovač a Kiwaghi se zeptal:"K čemu mi to bude?"
Hahli:"Na obranu."
Kiwaghi:"Děkuji, ale mně budou stačit disky Kanoka."
A vrátil Hahli vystřelovač.
Potom hledali masku.
Potom si Hahli všiml něčeho blýskavého a zavolal Kiwaghiho.
Kiwaghi začal hrabat.
A ležela tam jeho maska.
Kiwaghi si ji nasadil a byl z něj zase Ehrye.
Hahli:"Našli jsme masku a ted najdeme sochu."
Hahli kopnul do další roury.
Zase odlétlo víko.
A v něm byla malá socha.
Hahli ji nesl k Velikovi.
A dal mu ji.
Velika:"Děkuji."
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 20: Matorův klíč

10. května 2007 v 18:03 | vesmír |  Bionicle
Hahli:"Co mám udělat dneska?"
Kualus:"Já znám Matorana. Jmenuje se Matoro a chci abys za ním šel."
Tak šel hledat toho Matorana.
Hledal.
Hledal na poušti.
A dokonce i v džungli.
Potom si všiml nějaké brány.
Rozhodl se vejít.
Prošel dál a tam stál Matoran.
Hahli:"Ty jsi Matoro?"
Matoran:"Ano a mám pro tebe úkol."
Matoro:"Vezmi si tento klíč, jdi do Matoranské vesnice a tam najdeš bedny s výzbrojí. Bednu otevřeš s pomocí tohoto klíče."
Hahli si klíč vzal.
A šel do vesnice hledat bedny.
Nejprve hledal v domech.
A v jednom domě našel bednu.
Použil klíč.
Bedna se otevřela a v ní byl kotouč Rhotuka.
Hahli ho vzal s sebou a šel hledat dál.
Ale vesnici byl Avak.
A zajmul zlatého Matorana.
Hahli bouchnul nic netušícího Avaka kovovým klíčem.
Omráčený Avak spadl na zem.
Potom se Hahli zeptal Matorana jestli mu pomůže hledat ty bedny a Matoran odpověděl že ano.
Tak hledali spolu.
Potom šli Matorovi odnést nalezené věci.
Matoro:"Děkuji za ty věci."
Hahli:"Není zač."
Matoro:"Mám pro tebe další úkol - musíš najít posvátnou sochu a odnést ji Velikovi."
Hahli:"A co klíč?"
Matoro:"Ten si můžeš nechat na památku."
Potom šel hledat sochu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.