Červenec 2007

Díl 49: Závěrečná bitva

18. července 2007 v 21:48 | vesmír |  Bionicle
Jaller běžel proti Vezonovi.
Vezon:"Nemůžeš mě porazit, mám masku života."
Jaller se zastavil a řekl:"Masku života?"
Vezon:"Ano."
A bodnul Jallera.
Jaller spadl.
Fanrakk na Jallera šlápl.
A už se mu sbíhaly sliny, jak si na Jallerovi pochutná.
Ale jemu se podařilo uniknout.
Vezon ho přimáčknul ke zdi a řekl:"Ted už mi neutečeš."
Vezon chtěl Jallera zabít, ale Jaller uhnul.
Vezon:"Grrr."
Pak chtěl Jaller seknout Vezona, ale Vezon se bránil.
Fenrakk bouchnul Jallera nohou.
Jaller zase spadl a Ferakk na něj najel.
Pak tam přišli Matoro a Hahli.
Vezon:"Vy jste přežili boj s Fenrakkem?"
Pak se Toa spojili s Jallerem a vytořili Kaitu.
Vezon:"Tohle mě má vyděsit?"
Kaita Fenrakkovi useknul hlavu a Vezona to začalo stahovat dolů.
Za chvíli byl Vezon dole.
Vezon zaútočil na Kaitu.
Vezon:"Nééééééé! Moje maska!"
Kaita:"Ta maska nepatří tobě."
Potom ho Kaita zabil.
Pak se rozpadl a byli to zase Hahli, Jaller a Matoro.
Jaller vzal masku života.
A oživil Kongua, Hewkiiho a Nuparu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 48: Setkání s králem

15. července 2007 v 22:17 | vesmír |  Bionicle
Toa hledali krále v chrámu, ale nebyl tam. Ted se vraceli.
Matoro:"Co kdyby jsme se podívali do bývalé podzemní Základny Piraků (Díl 32) ?"
Přišli ke vchodu do základny.
A naskákali tam.
Pak šli po chodbě.
Potom se dostali do sálu, kde na ně byly připraveny kulomety.
Matoro je všechny zničil.
Král:"Někoho vám tam pošlu."
Objevil se tam Fenrakk.
Vlítnul na Nuparu.
A zabil ho.
Pak šel na Hahli.
Hahli běžel do chodby.
Fenrakk se do chodby nevešel.
Fenrakk udeřil do sloupu a chodba zavalila Hahli.
Ted šel na Matora.
Matoro ho kopnul do tlamy.
Fenrakk dotlačil Matora ke zdi.
A omráčil ho nohou.
Jallerovi se povedlo vylézt Fenrakkovi na hřbet.
Pak ho bodnul mečem.
A šlápnul mu na hlavu.
Slezl z něj.
A Fenrakk zmizel.
Jaller rozbil zed.
A byl tam král Vezon na Fenrakkovi.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 47: Vyléčení Axonna

14. července 2007 v 22:28 | vesmír |  Bionicle
Axonn se plazil.
Až se doplazil do jeskyně.
A tam ztratil vědomí.
Pak do jeskyně vcházel Matoran, který bydlí v blízké vesnici a v jeskyni často odpočívá. Jmenuje se Muhar.
Muhar běžel do vesnice říct to ostatním.
Vběhnul do domu.
A šel ke kouzelníkovi.
Ukázal mu Axonna.
Pak šel kolem Pantagu se svým zvířátkem Kadarem a kouzelník s Muharem ho poprosili o pomoc.
Kadar táhnul Axonna.
Kouzelník se ho dotknul a přirostla mu ruka.
Pak se ho dotknul znova přirostl mu kus nohy.
Axonn se probral, poděkoval kouzelníkovi a zeptal se, kde to vlastně je a jak se dostane ven.
Muhar:"Jsi ve vesnici, která je skrytá ve skalách, zlouni se už pokoušeli vesnici najít, ale nepovedlo se jim to."
Pantagu šel vyvenčit Kadara.
Kouzelník šel hledat věci pro lektvary.
A Axonn šel hledat cestu ven.
Muhar zůstal ve vesnici sám.
Vesnici objevili Roodaka a Nidhiki.
Muhar zavřel dveře.
Mezi tím se Pantagu vracel do vesnice.
Slyšel z vesnice křiky.
Přišel tam a viděl Roodaku s Nidhikim, jak zničili dveře a chtějí zabít Muhara.
Pantagu poslal Kadara na Roodaku.
Pak ho něco zabilo.
Brutaka.
Pantagu utíkal, aby se s ním nestalo to samé.
Brutaka se objevil před ním.
Pantagu chtěl pomstít Kadara.
Zaútočil na Brutaku.
Brutaka:"Haha."
Rozdrtil Pantagu.
Pak ho napadl Axonn.
Přimáčknul Brutaku ke zdi.
Brutaka sekl Axonna.
Axonn spadl.
Brutaka ho přišlápnul k zemi.
Pak odcházel.
Axonn ho udeřil do zad.
Přesekl mu trubici a Brutaka spadl.
Brutaka zkoušel utéct, trubice mu přívádějí energii a proto běžel pomalu.
Axonn mu utrhnul chrániče na trubice.
A pak mu trubice urval.
Brutaka padal k zemi.
Axonn ho zabil druhou stranou sekery.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 46: Zyglak poražen

13. července 2007 v 14:47 | vesmír |  Bionicle
Zyglak šel mlátit Toa.
Axonn ho zezadu napadl.
A pak odešel, aby ho odvedl od Toa.
Zyglak ho bouchnul ocasem.
Axonn spadl.
Pak zaútočil na Zyglaka sekerou.
Ale ten mu ji zničil.
Pak ho chytil za ruku.
A kus mu jí utrhl.
Axonn ho dotlačil ke zdi.
A Zyglak spadl.
Zyglak zaútočil na Axonna.
Pak ho kopnul do obličeje.
Zakousnul se do jeho nohy a odmítal ji pustit.
Proto se stalo tohle.
Axonn pak zkoušel odejít a povedlo se mu to.
Vylezl na skálu a šel do nejbližší vesnice.
Zyglak si zase šel pro Toa.
Toa běželi.
Zyglak chytil Hahli.
Ale Jaller ho od něj vysvobodil.
Pak všichni zbývající Toa vystřelili na Zyglaka.
Zyglak zmizel.
Pak se Objevil se za Nuparu a řekl:"Na to, aby jste mě porazili je vás potřeba 1000."
Hodil Nuparu na Jallera.
Pak tam přijel Umbra a řekl, že toho tvora zná a ví, jak ho porazit.
Toa obklíčili Zyglaka.
Jaller mu usekl dolní čelist.
Matoro mu usekl ocas.
Zyglak byl tak rozptýlený, že si ani nevšiml Umbry, který mu míří sekerou na krk.
A bylo po Zyglakovi.
Pak se tam objevili Barraki, ze kterých Zyglak vznikl.
Začali utíkat.
Jaller hodil po Takadoxovi svůj meč a zabil ho.
Matoro zabil Kalmaha.
Ale Pridak jim unikl.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 45: Spojení

11. července 2007 v 20:42 | vesmír |  Bionicle
Takadoxe napadlo, že by se mohl spojit s Kalmahem, Pridakem a vytvořit tak Zyglaka.
Odstrčil Kongua a Hewkiiho.
Vysvětlil jim svůj plán.
A za chvíli tam stál Zyglak.
Nuju se chystal vystřelit kotouč.
Trefil Zyglaka, ale jemu to nevadilo.
Zyglakovi Nujův útok nevadil, ale i přesto ho zabil.
Iruini ho šel pomstít.
Ale Zyglak shodil Iruiniho.
Jeho chapadlo na ocsase se proměnilo na jedovatý osten.
Iruiniho jed otrávil.
Dalu ho chtěla zkusit vyléčit.
Zyglak k ní zezadu přišel.
Zyglak zaútočil, ale Dalu se bránila.
Zyglak ji za pár vteřin porazil a chtěl ji zašlápnout do země.
Kongu ji zachránil.
Ale tím obětoval svůj život.
Zyglak si šel pro ostatní.
Toa běželi rychle, ale Zyglak taky.
Chytil Hewkiiho.
A rozdrolil ho na součástky.
Pak tam (jako vždy) přišel Axonn, ale dokáže Zyglaka porazit?
Zyglak udeřil Axonna.
Axonn letěl.
Dopadl.
Zyglak s ním chtěl skoncovat.
Ale Axonn se probral a běžel pryč.
Zyglak ho dohnal.
Zmlátil.
Pak nechal poraněného a zmláceného Axonna být a šel mlátit ostatní Toa.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 44: Posvátná hora

10. července 2007 v 21:27 | vesmír |  Bionicle
Toa přišli k Matoranům.
Dalu:"Kde jsou ostatni Toa?"
Jaller:"Bojují proti zbývajícím Pirakům."
Kazi:"Barraki odvedli Matorany na posvátno horu a vy je musíte vysvobodit."
Hahli, Matoro a Jaller šli k posvátné hoře.
Za chvíli byli na místě.
Matoro polezl nahoru.
Vylezl u Pridaka.
Pridak:"Já tě tady nechci."
A shodil Matora.
Jaller se dostal nahoru.
Ale Kalmah ho strčil dolů.
Hahli to zkusil taky, ale Carapar ho shodil.
Pak tam přílétl Nivawk (ten hodný od Turagy Dume a ne ten zlý od Piraků).
A vynesl Hahli nahoru.
Za Hahli se objevila nestvůra jménem Takadox.
Hahli se vyděsil a padal do díry.
Ale povedlo se mu odtud dostat.
Šel k Matorovi a Jallerovi.
Najednou byli toa oblkíčeni.
Takadox seknul Hahli.
Potom tam přišli Nuparu, Hewkii a Kongu.
Hewkii rozsekal Carapara.
O zbytky se postaral Nivawk.
Kongu otrhal Ehlekovi ostny.
Ehlek se rozbrečel a utekl.
Takadox:"Všechny vás zabiju."
Když viděl tu přesilu.
Kleknul si na kolena a prosil o milost, ale pak ho něco napadlo.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 43: Boj s Barraki

9. července 2007 v 20:49 | vesmír |  Bionicle
Toa šli vysvobozovat Matorany a zabít Brutaku.
Pak tam přišli Barraki.
Nuparu:"Kde je Ehlek? Kdo je ten bílý a proč je celý od krve?"
Barraki:"Jsem Pridak, Ehlek shání nové bojovníky a nejsem od krve! Jím jen jahody...taky někdy Matorany, ale to je jedno. Do boje!"
Jaller zaútočil na Kalmaha.
Hewkii seknul Carapara sekerou.
Carapar sebral Hewkiimu sekeru.
A zahodil ji.
Hewkii střelil na Carapara tři Zamory.
Carapar spadl.
Kolem šel Ehrye nakoupit do Takoriho obchodu.
Pridak ho chytil za krk.
Za Pridakem se objevil Axonn.
Axonn kopnul Pridaka tak, že letěl přes celé Voya Nui.
Kalmah utekl směrem k Takoriho obchodu.
Takori:"Dobrý den, co si přejete?"
Kalmah:"Přál bych si, abych mohl zničit všechny Matorany včetně tebe."
Takori:"Nic takového tady neprodávám."
Takori se vkradl na výlohu.
Sebral Kanohi Pekari a dvě zbraně.
Axonn udeřil Kalmaha.
Kalmah spadl.
Takori:"Děkuju Axonne."
Pak k němu přišel Ehrye.
A koupil si od něj disk.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 42: Inika vs. Piraka

5. července 2007 v 21:08 | vesmír |  Bionicle
Velika, Dalu a Kazi čekali na Garana.
Pirakům chyběli do sbírky tři Matorané, tak si pro ně přišli.
Pak tam přišli Inika.
Vyzvali Piraky na souboj.
Hewkii svázal Avaka řetězem.
Kongu zamířil a vystřelil.
Avaka střela roztrhala.
Hewkiiho to zasáhlo taky.
Ale za chvíli se probral.
Jaller napadl Hakanna.
Ale Zaktan se mu rozhodl pomoct.
Hakann a Zaktan už skoro zabili Jallera.
Ale Nuparu s Matorem tam v čas přišli.
Thok, Vezok a Reidak zaútočili na Hahli.
Kongu vystřelil na Reidaka Zamory.
Vezok seknul Kongua.
Kongu spadl.
Hewkiiho odplata za Konguabyla taková, že rozpůlil Vezoka.
Hakann vystřelil na Matora.
Matoro letěl.
A srazil Thoka s Hewkiim.
Hahli usekl Hakannovi ruku.
Nuparu bodnul Zaktana.
Jaller:"Vyhráli jsme."
A Pirakové zase prohráli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Diskuze

5. července 2007 v 19:41 | vesmír |  Diskuze
Tady si můžete povídat, ale nepište sprostá slova.