Říjen 2007

Díl 30: Král Matoro

28. října 2007 v 19:15 | vesmír |  Bionicle
Díl 30. V minulém díle Matoro porazil Karzahniho. Když porazil Karzahniho, Mahri Nui vyplavalo na povrch a už nebylo pod vodou.
Matoro:"Porazili jsme Karzahniho!"
Sarda:"Ne my, ale ty."
Dekar:"Ty jsi ho poravdu porazil? Tak se musí oslavit, zavolám sem ještě někoho!"
Za chvíli tam přišli Matorané z Voya Nui, Toa z Metru Nui a Axonn.
Posadili Matora na trůn a prohlásili za krále Mahri Nui. Byl dobrý král, z Mahri Nui udělal nejmocnější zemi ve vesmíru Bionicle.
Barraki, kteří přežili se klaněli každému Matoranovi, který procházel kolem.
Jejich dozorce byl Axonn, který by je když by neuposlechli zbil tak, že by se klaněli pořád. Nemohli by se totiž narovnat.
O 6 let později se zlouni, kteří přežili spojili do jedné armády a zaútočili na Mahri Nui.
Matoro okamžitě poslal proti nepřátelům obranu.
A už bojovali.
Axonna zabili jako prvního.
Nidhiki chytil Nujua a Vezok ho zabil.
Carapar sundal Onewovi masku a on bez ní umřel.
Sarda zabil prvního zlouna, Nuurakha. Vytrhnul mu ze zad motor a on bez něj nemohl fungovat (Nuurakh je stroj).
Hahli zabila druhého zlouna: Spinaxe.
Potom se marně snažila ubránit Caraparovi, který jí dal klepeto kolem krku a udusil.
Ehlek zabil Sardu.
Iruini ho nemilosrdně probodl.
Pridak chtěl Iruiniho bodnout, ale Iruini se ubránil štítem.
Pridak dal Iruinimu pěstí do obličeje, Iruini spadl a Pridak ho zabil, zabil posledního člena obranců Mahri Nui.
Zlá armáda postupovala dál.
Matorané před nimi utíkali.
Matoro už se na to nemohl koukat.
Tak vzal do ruky Cordak a šel se strojem Squerma bojovat.
Squerma chytil Carapara.
Nidhiki přestříhl Squermovi jeden drát.
Squerma Carapara pustil a vypnul se.
Vezon:"Nepošlu na tebe celou svou armádu, bojuji spravedlivě, budu s tebou bojovat sám."
Sestoupil s Fenrakka a postavil se před Matora.
Matoro zaútočil na Vezona, ale Vezon se nedal porazit tak snadno, bránil se.
Vezon bodnul Matora do zad, Matoro spadl na zem a křičel bolestí.
Vezon:"Tak co, králi, už nám Mahri Nui vydáš?"
Matoro:"Nikdy, to raději zemřu!"
Vezon:"Dobře, zemřeš!"
A bodnul ho. Matoro ještě chvíli žil, ale asi za 20 minut zraněním podlehl.
Potom šli do bývalého Karzahniho doupěte, kde se skrývali Matorané.
Garan:"A co ted?"
Kazi:"Jediné, co můžeme udělat, je rozloučit se."
Garan:"Moc rád jsem vás všechny poznal."
Vezon:"Dost řečí! Nidhiki, zabij je!"
Zabil Dalu a Garana...
...Idris...
...a Veliku.
Dekar a Kazi se odmítli vzdát bez boje. Napadli Nidhikiho.
Roodaka sundala Kaziho s Nidhikiho a zároven ho probodla.
Dekara odstranil Nidhiki sám.
A pak Matorany vyhodil.
Vezon:"A ted tu vládneme my!"
Ani nejmocnější země není neporazitelná. Mahri Nui se o tom přesvědčilo.
KONEC.

Díl 29: Toa vs. Karzahni

27. října 2007 v 20:28 | vesmír |  Bionicle
Díl 29. V minulém díle začala bitva.
Když Pridak a Carapar uviděli co se děje, utekli.
Karzahni:"Tak to vypadá, že jsme tady zůstali jen my."
Sarda:"Ano, a to znamená tvůj konec!"
Sarda začal bojovat s Karzahnim.
Karzahni zabodnul svoji hůl do země a udělal tak zemětřesení, které shodilo Toa na zem.
Toa stříleli po Karzahnim z Cordaků, ale střely mu nic neudělaly, jen se odrazily.
Matoro ho napadl zezadu.
Karzahni ho ze sebe shodil.
Hahli ho bodla.
On ji za to na oplátku bodl taky.
Jaller po něm hodil Cordak.
Karzahni hodil po Jallerovi tak silně, že Jaller odletěl až ke zdi.
Jaller se na Karzahniho rozběhl.
Ale Karzahni nabil odpalovač olihní a zabil Jallera.
Matoro:"Za to mi zaplatíš!"
Namířil Cordak na krystal, který dodával Karzahnimu sílu.
A vystřelil.
Karzahni:"Nééé!"
Matorův Cordak trefil krystal.
A Karzahni vybouchnul.
Nezbylo po něm vůbec nic.
Sarda:"Ty...ty...ty jsi ho porazil! Neuvěřitelné, gratuluji!"
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 28: Začátek bitvy

26. října 2007 v 18:55 | vesmír |  Bionicle
Díl 28. V minulém díle Hydraxon poznal Toa Sardu.
Sarda:"Abysme mohli porazit Karzahniho, musíme zavolat ostatní Toa."
Zavolali Toa. Přišel i Jaller, který se vrátil z Metru Nui.
Hydraxon:"Tak, a můžeme jít."
Dekar:"Přeji hodně štěstí...a pořádně ho zbijte!"
Toa šli do Karzahniho doupěte.
Přišli tam právě když si Karzahni nandával krystaly.
Karzahni:"Hahaha...Toa...Nemáte žádnou šanci, nyní jsem nejmocnější bytost ve vesmíru!"

Hahli:"A to na nás ani nepošleš ty svoje posluhovače?"

Karzahni:"Ehm...Prominte, zapomněl jsem. Stráže, zničte je!"
Přiběhl tam Takadox.
Karzahni:"To je vše?"
Za chvíli tam přišli Maxilos a Spinax, Pridak, Kalmah a Carapar.
Maxilos šel pro Sardu.
Hewkii se ho snažil zastavit.
Ale Maxilos se napřáhl a zabil Hewkiiho.
Jaller chtěl Hewkiiho pomstít.
Ale Hydraxon to udělal za něj.
Jaller bodnul Takadoxe do krku a tím ho zabil.
Karzahni:"Sbohem, Hydraxone!"
Hydraxon se otočil, ale už nestihl nic udělat.
Spinax skočil na Sardu.
Ale on ho nabodnul na hůl a odhodil.
Zraněný Spinax začal běžet pryč.
Kalmah zaútočil na Jallera.
Jaller ho shodil na zem a useknul mu nohu.
Karzahni ho odhodil.
Kalmah:"Děkuji, že jste mě zachránil, pane."
Karzahni:"Není zač, ale bez nohy jsi mi stejně k ničemu!"
Nabil vystřelovač olihní a namířil ho na Kalmaha.
Kalmah:"Ne, prosím, ne!"
Karzahni vystřelil. Trefil Kalmaha, olihen z něj vysála energii a tím ho zabila.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Travian

21. října 2007 v 21:46 | vesmír |  hry
HRA TRAVIAN
Hru Travian doporučuji. Jako národ doporučuji Římany, Galové mají jen pasti a Germáni jsou k ničemu.
NÁVOD
Na začátku se musíte zaregistrovat na stránce www.travian.cz , potom vám příjde mail s aktivačním kodem. Když se přihlásíte, butete mít vesnici s jednou budovou a 18 surovinových polí na nulové úrovni. Pro pevné ekonomické zázemí nejdříve musíte zvýšit úrovně všech polí na úroven 1. Pak se začněte zabývat vesnicí. Nejprve postavte úkryt, který chrání 96% vašich surovin. Až úkryt zvýšíte na úroven 2, jeho kapacita se zvětší o 30 jednotek surovin. Římané mají tu výhodu, že můžete stavět budovy a zvyšovat úrovně polí najednou. Pozor na Germány! Pokud zaútočí na vaši vesnici, tak vám můžou ukrást 34% vašich surovin. Úkryt totiž chrání proti Germánům jen 66% své kapacity.

Úkryt


Úkryt
V případě, že je vesnice napadena, můžeš schovat část surovin v úkrytu. Tyto suroviny pak nemohou útočníci ukrást. Úroveň 1 zajistí, že 100 od každé suroviny bude ukryto před nájezdy. Na úrovni 10 pak můžeš postavit další přídavné úkryty.

Výhody národů:
Galové: Úkryt má dvojnásobnou kapacitu
Germáni: Úkryty nepřátel chrání pouze 66% své běžné kapacity

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo40 | Hlína50 | Železo30 | Obilí10 | Spotřeba obilí0 | 0:12:30

Požadavky:
žádné
Další významnou budovou je Ambasáda. Na ambasádě úřadují diplomaté. Na ambasádu vám můžou jiné vesnice poslat pozvánku do aliance. Aliance je spojenectví, když nějakou vesnici, která je v alianci napadnou vojáci, ostatní členové aliance jí pošlou na pomoc svoje jednotky.

Ambasáda


Ambasáda
Abys mohl/a vstoupit do aliance, potřebuješ ambasádu. Na úrovni 3 můžeš založit vlastní alianci. Každá další úroveň ambasády pak zvyšuje členskou kapacitu o číslo tři.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo180 | Hlína130 | Železo150 | Obilí80 | Spotřeba obilí3 | 0:33:20

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1
Shromaždiště. Na shromaždišti se setkává vaše armáda, odtud můžete vysílat vojáky na útoč či podporu jiné vesnici.

Shromaždiště


Shromaždiště
Na shromaždišti dáváš rozkazy svým vojákům a můžeš tu také rozeznat původ přicházejících útočníků. Shromaždiště může být postaveno pouze na určeném místě ve středu vesnice (kousek od postaviček). Čím vyšší úroveň, tím více si můžeš vybrat cílů pro útoky s katapulty.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo110 | Hlína160 | Železo90 | Obilí70 | Spotřeba obilí1 | 0:33:20

Požadavky:
žádné
Na tržišti můžeš posílat suroviny nebo s nimi obchodovat. Posíláni surovin vesnici, která je od vás hodně vzdálená nedoporučuji. Suroviny tam jdou velmi dlouho - nejdéle jsem poslal surovinu na 25 hodin do vesnice Weris.

Tržiště


Tržiště
Na tržišti můžeš posílat suroviny nebo s nimi obchodovat. Čím vyšší úroveň, tím více je k dispozici obchodníků, kteří nesou dané množství surovin.

Výhody národů:
Římané: Obchodníci nesou 500 surovin. Rychlost: 16 polí/hod.
Germáni: Obchodníci nesou 1000 surovin. 12 polí/hod.
Galové: Obchodníci nesou 750 surovin. 24 polí/hod.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo80 | Hlína70 | Železo120 | Obilí70 | Spotřeba obilí4 | 0:30:00

Palác. Když je v nějaké vesnici postaven palác, tak už nemůže být dobyta, protože v paláci žije král.

Palác


Palác
Palác může být postaven pouze v jedné vesnici, čímž automaticky získává ochranu hlavní vesnice. Pokud má hráč méně než čtyři vesnice, hlavní vesnice nemůže být dobyta.

Na úrovni 10, 15 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo550 | Hlína800 | Železo750 | Obilí250 | Spotřeba obilí1 | 1:23:20
Když ve vesnici taky stojí palác, tak už taky nemůže být dobyta nepřáteli.

Rezidence


Rezidence
Rezidence je malý palác, kde při návštěvě přebývá král/ovna. Stojí-li rezidence nebo palác, nemůže být vesnice dobyta. K dobytí vesnice je nejprve potřeba zničit katapulty rezidenci nebo palác.

Na úrovni 10 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:
Dřevo580 | Hlína460 | Železo350 | Obilí180 | Spotřeba obilí1 | 0:33:20
Hlášení o útoku. Toho se asi všichni obávají, ale když máte jako na obrázku 4181 obránců.
OSTATNÍ
Prvních 11 dní jste pod začátečnickou obranou.
Takhle nějak vypadá vesnice na hodně vysoké úrovni - vlastně už je to spíš velké město.
Mapa, kde je vaše vesnice a vaši sousedé. V mapě se orientujete pomocí šipek nebo souřadnic.
Takhle to vypadá, když posíláte jednotky.

Díl 27: Toa Sarda

14. října 2007 v 11:56 | vesmír |  Bionicle
Díl 27. V minulém díle zabil Axonn Traka.
Takadox jde.
Potom uslyší hluk a běží ke koši, kam hodil masku života a Sardu.
Když tam příjde, tak v koši nestojí Sarda jako Matoran, ale Sarda jako Toa...Toa života.
Sarda se na Takadoxe podívá. Takadox se vyděsí a začne utíkat.
Potom ho Sarda sekne svou zbraní tak silně, že Takadox spadne na zem.
Potom Takadoxe omráčí Hydraxonův bumerang.
Hydraxon:"Kdo jsi? Kde je Sarda?!"
Sarda:"Já jsem Sarda."
Hydraxon:"Nevěřím, Sarda není Toa!"
Sarda:"Dej mě dolů, všechno ti vysvětlím!"
Hydraxon dal Sardu dolů.
Sarda Hydraxona seknul a on z toho odletěl.
Sarda:"Vzdáváš se, Hydraxone?"
Hydraxon:"Já se nikdy nevzdávám!"
Udělal si další bumerang.
Hodil ho po Sardovi, ale on ho chytil.
Sarda:"A ted budu vysvětlovat."
Hydraxon:"No tak povídej."
Sarda:"Já jsem Sarda..."
"Nelži!" přerušil ho Hydraxon.
Sarda:"Tak poslouchej a nemluv! Já jsem Toa Sarda, maska života mě přeměnila na Toa. Odted mi říkej Ignika."
Hydraxon:"Dobře, Igniko."
Ke Karzahnimu přišel Kalmah, který to všechno sledoval.
Kalmah:"Byl jsem u Dekarovy boudy. Jeden Matoran, Sarda, se proměnil na Toa života! Ale potom se tam objevil ten Hydraxon a musel jsem odejít."
Karzahni:"Tak to se musíme připravit na velkou bitvu...větší, než jsme čekali..."
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Obluda aneb pokus o Gadunku

14. října 2007 v 10:05 | vesmír |  moje stavby
Takže, tuhle obludu jsem postavil při pokusu postavit Gadunku, ochránce masky z Mahri Nui. Vůbec jako Gadunka nevypadá, tak jsem mu vymyslel jméno Dagunka.
DAGUNKA
Dagunka patří mezi nejstarší Rahi ve vesmíru Bionicle. Má obrovské zuby a drápy. Je to objživelník, může žít ve vodě i na souši a s pomocí křídel dokáže i létat. Má sílu asi jako všichni Vahki dohromady. Nejvíce se ho bojí Velika, protože se ho Dagunka už jednou pokoušel sežrat. Není moc chytrý.
Síla: 28 z 50
Rychlost: 33 z 50
Myšlení: 6 z 50
Odolnost: 19 z 50
Tady požírá Veliku.
Jde mu stejně jako Gadunkovi otevřít a zavřít tlama.
V porovnání s Nujuem.
Dagunka a Gadunka.

Král Strachu

9. října 2007 v 19:51 | vesmír |  moje stavby
Král Strachu patří k nejmocnějším bytostem ve vesmíru Bionicle. Dokáže ho porazit jen Toa života.
Jako Matorana ho hodil Makuta do Antidermis, které mění každého Bionicle na Makutova posluhovače. Sice se stal zlým, ale jeho vůle byla příliš silná na to, aby se z něj stal Makutův posluhovač - on totiž už od začátku Makutu nenáviděl. Zabil Makutu a vsál do sebe jeho moc stínů, to ho posílilo a proměnilo do takové podoby, jaká je na obrázku. Jeho zbran je sekera strachu, která zastraší nepřítele a on uteče. Nepůsobí to ale na nepřátele, kteří mají vůli silnou jako on. Když to na ně nezapůsobí, bude muset Král Strachu použít hrubou sílu, které má více než dostatek.
Síla: 54 ze 100
Síla kouzel: 67 ze 100
Rychlost: 38 ze 100
Myšlení: 43 ze 100
Odolnost: 76 ze 100
V porovnání s Axonnem.

Díl 26: Zabití Traka

5. října 2007 v 21:59 | vesmír |  Bionicle
Díl 26. V minulém díle se Toa potkali s Trakem a Thakem.
Thak hodil Dalu na Hahli.
Hahli ze sebe Dalu sundala a postavila se.
Thak se chystal Dalu sežrat.
Ale Dalu mu zabodla do tlamy meč a on ji nemohl ani zavřít.
Když se pokoušel tlamu zavřít, tak mu ji meč probodl.
Thak objevil novou zbran.
Rozběhnul se proti Dalu a chtěl ji probodnout mečem, který mu trčel z tlamy.
Ale Dalu uhla a meč se mu zabodl ještě hlouběji.
Potom ho bouchla do zubů a tři zuby mu vypadly.
Vší silou zkusil zavřít tlamu a povedlo se mu to, že meč probodl dolní část tlamy a vypadl.
Šel si to vyřídit s Dalu.
Najednou ho chytil Axonn a zahodil. Od té doby už o něm nikdy nikdo neslyšel.
Potom šel bojovat s Trakem.
Chytil ho za krk a Trak ho kopl.
Trak se vytrhnul Axonnovi z ruky a zkoušel ho seknout, ale Axonn se bránil.
Axonn ho znova chytil za krk a začal s ním ve vzduchu točit.
Jeho krk to nevydržel a tak mu upadla hlava.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 25: Trak a Thak

4. října 2007 v 20:59 | vesmír |  Bionicle
Díl 25. V minulém díle se Sarda proměnil.
Hahli a Dalu jdou.
Kongu je uvidí a jde k nim.
Potom uviděl, jak někdo míří na Hahli z Cordaku a tak na něj vystřelil. Útočník spadl.
Vystřelí na Kongua z Cordaku, ale Kongu uskočí a střely mu dopadly před nohy.
Útočník zahodí Cordak, protže bez nábojů je mu k ničemu. Pak rozpojí kopí a vezme jeho části do obou rukou.
Potom Kongua napadne něco jako malý dinosaurus.
Kongu ho odhodil.
Potom tam přišel i ten útočník a řekl:"Já jsem Trak a tohle je moje zvířátko Thak. Je to mládě Kardase a v obchodě se zvířaty byl poslední. Můj úkol je zničit všechny Toa, které uvidím!"
Toa se domlouvali, kdo bude s kým bojovat.
Dalu:"A co budu dělat já?"
Kongu:"Ty budeš bojovat s tím zvířetem."
A postavili se proti sobě.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.