Listopad 2007

Vojáci

16. listopadu 2007 v 17:56 moje stavby
VOJÁCI.
Sekerník. Sekerník je základní voják, který je trénovaný na všechno. Od všeho umí trochu, ale pořádně neumí nic. V celé armádě je jich nejvíce.
Útok: 20
Obrana: 9
Rychlost: 3 km/h
Tyčař. Tyčař je jednotka trénovaná pro obranu proti jezdcům, protože jeho dlouhá tyč mu dovoluje dosáhnout až na koně a zabít jezdce. V obraně proti pěším vojákům dosahují také dobrých výsledků, většinou totiž nikdo nemá tak dlouhé zbraně a tak než se nepřítel přiblíži, dlouhá tyč tyčaře ho probodne.
Útok: 31
Obrana: 48
Rychlost: 4 km/h
Kopijník. Dobře trénovaný kopijník se dá použít jak v obraně, tak i v útoku. V obraně proti jezdcům má stéjnou výhodu jako tyčař, protože jeho kopí je stejně dlouhé.
Útok: 43
Obrana: 52
Rychlost: 4 km/h
Rytíř. Jeho brněním nepronikne téměř nic, jeho štít je velmi tvrdý a meč dost dlouhý, aby probodl nepřítele i s koně, ale i přesto mají jednu slabinu: Pro jejich efektivní využití je jich potřeba velké množství, protože jsou zvyklí, že když někoho napadnou, ten druhý mu pomůže.
Útok: 97
Obrana: 84
Rychlost: 30 km/h
Vůz. Vůz slouží k rychlejší přepravě pěších jednotek. Vejdou se na něj jen tři vojáci. Sám nemá schopnost obrany, takže pro nepřítele je snadnou kořistí - vždy s ním musí chodit pro obranu pěší jednotky či rytíři.
Útok: 0
Obrana: 0
Rychlost: 39 km/h
Vlajkař. Vlajkař je velmi užitečná jednotka, protože když země prohrává, vystoupí vlaskař a řekne, že se vzdávájí a nepřítel bitvu ukončí a území nedobude, ale ne vždy se to vlajkařům povede. Čím více vlajkařů armáda obsahuje, tím lépe můžou nepřítele v případě prohry přesvědčit, aby bitvu ukončil.
Útok: 0
Obrana: 0
Rychlost: 4 km/h
ARMÁDA:
5000 sekerníků
3000 tyčařů
2500 kopijníků
800 rytířů
470 vozů
230 vlajkařů