Květen 2008

Díl 6: Ukradené kopí

28. května 2008 v 20:40 | vesmír |  Bionicle
Jaller:"A co se mnou ted' bude?"
Brutaka:"Pustím tě, pokud mi pomůžeš s bojem proti Vezonovi!"
Jaller:"Proč proti němu bojuješ?"
Brutaka:"Vysvětlím ti to. Existují čtyři nástroje Temnoty - Brnění Temnoty, Řetěz Temnoty, Perla Temnoty, a kopí Temnoty, kopí Temnoty vlastní Vezon. A taky existují čtyři Titáni Temnoty: Já, Karzahni, Nidhiki a Roodaka. Vezon ukradl kopí Temnoty, které patří Roodace. Naším úkolem je přivolat pátého Titána a ovládnout svět, pokud nám pomůžeš získat kopí Temnoty zpět, necháme váš druh Toa - Toa Inika - na pokoji. Souhlasíš?"
Jaller:"No... Asi... Asi ano."
Mezi tím nic netušící Vezon šel po Voya Nui, když v tom se pod ním vytvořil portál. Tento portál vytvořil Brutaka.
Vezon se propadl k Jallerovi a Brutakovi.
Brutaka:"Vydej nám kopí!"
Vezon:"Nikdy! Nenechám vás ovládnout svět, pátého titána nikdy nepřivoláte!"
Jaller neváhal a zaútočil.
Vezon:"Ty nevíš, že nástroj temnoty chrání jeho nositele před útoky Toa?!"
Ale na Jallera Vezonův útok zapůsobil.
Brutaka využil zmatku a chytil Vezona.
Brutaka:"Vydej mi kopí..."
Najednou tam ale přišel hodný bojovník, Axonn, vytrhl Vezonovi kopí z ruky, a začal utíkat.
Brutaka:"Stůj!"
Axonn se zastavil a uviděl, jak na něj letí Vezon. Tak nastavil kopí a Vezon se na něj nabodl. Vezon byl zabit.
Brutaka:"Když už nepřekáží ten skrček Vezon, můžu tě v klidu zničit."
Axonnovi se podařilo použít kopí a zaútočit na Brutaku, Brutaka se sice bránil, ale útok byl tak silný, že Brutaka zase bůhví kam odletěl.
Toa ale uslyšeli nějaké zvuky, a tak se vrátili zpět k Jallerovi. Vyděsili se, když viděli Jallera rozpláclého na zdi a probodnutého Vezona. Pomysleli si, že to zavinil Axonn.
A tak na něj zaútočili.
Axonn se taky vyděsil, a tak znova použil útok a Toa odletěli asi o 10 metrů dál.
Hahli:"Co jsi udělal s Jallerem?"
Axonn:"Já ne, to Vezon. Brutaka chce se čtyřmi dalšími Titány Temnoty vyvolat pátého Titána. Bojím se, že ten pátý by mohl být Makuta. Ale bez kopí to nedokáže, musíme ho někde uschovat, aby ho nenašel!"
Hahli:"Dobře. Následuj nás, ukážeme ti úkryt..."
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 5: Nástroj Temnoty

26. května 2008 v 18:07 | vesmír |  Bionicle
Brutaka se po neúspěšném boji vrátil do svého doupěte.
Nidhiki:"Sledovali jsme celý boj, nikdy jsi ještě za tak krátkou dobu nebyl poražen! Co se stalo?!"
Brutaka:"Každý z Titánů Temnoty má svůj Nástroj temnoty, který nás chrání před útoky od Toa. Ty, Nidhiki, máš brnění temnoty. Karzahni, ty máš řetězy Temnoty, já jsem měl Perlu Temnoty. Kdysi dávno jsem o ni přišel, a stal se ze mně bojovník, který už není odolný proti útokům. Moji perlu nalezli bojovníci z Mata Nuiovy armády, a uložili ji do komory, která chrání okolní svět před jejími účinky. Ale každého, kromě jeho nositele - mně, spálí všechny, kdo se jí dotknou, na popel. Jediný, komu se poddá, je Jaller. A jeho můžeme využít k tomu, aby ji ukradl z té komory a přinesl."
Nidhiki:"Velmi dobrý nápad, Brutako."
Před Toa se něco objevilo a začalo to mluvit Nidhikiho hlasem.
Hahli:"Utíkejte! To jsou mimozemšt'ané!"
Jaller:"Ne, počkejte, co to udělá!"
Najednou to začalo mluvit:"Jallere, v našem doupěti vězníme Dva Toa - Matora a Kongua. Pokud je chcete ještě vidět živé, ukradněte nástroj temnoty - Perlu, z komory světla. Jsi jediný, kdo nám ji může donést. Výměnou za to pustíme Toa."
Pak to zmizelo.
Jaller:"Tak jdeme!"
Po dlouhém hledání komory a boji s ochránci, Jaller získal perlu. Pak se zase objevila ta věc a říkala mu, kam má Perlu odnést.
Jaller:"Jsem tu! Pust'te Toa!"
Nidhiki:"A kde vezmu jistotu, že když je pustím, tak neutečeš?"
Karzahni:"Někdo, kdo nám přinese Perlu, přece nebude lhát!"
Jaller:"Pravda je, že jsem vám ji přinesl, abych se mohl stát jedním z vás! Ale chci, abyste pustili ty dva Toa. Mohou být užiteční."
Nidhiki:"A jak mám zjistit, že říkáš pravdu? Mám nápad!"
Nidhiki popadl Hahli do klepeta a řekl:"Pokud řekneš ano, Jallere, roztrhnu ji na dvě poloviny a bude to první Toa, kterého společně zničíme."
Hahli se málem rozbrečela:"Né! Neříkej ano!"
Jaller se chvíli rozmýšlel a řekl:"Ne..."
"Věděl jsem, že lžeš!" Pak se Nidhiki začal smát tak šíleně, až mu Hahli vypadla z klepeta.
Jaller se toho rozhodl využít a zaútočil na Nidhikiho svým nejsilnějším útokem.
Nidhiki se po tom začal smát ještě víc. Až se uklidnil:"Há! Hloupý Toa! Já narozdíl od Brutaky svůj nástroj Temnoty mám! Útoč si jak chceš, na mně to nepůsobí. Aby mně ten útok zranil, musel by dosáhnout stupně 10, ale to ty, obyčejný Toa, nikdy nedokážeš!"
Po chvíli tam skočil Brutaka a vytvořil portál pod celou jeskyní.
Propadli se do nějakého neznámého místa, nejhorší však bylo, že Jallerovi vypadla Perla!
Brutaka:"Mám ji!"
Perla začala v Brutakově ruce zářit, až to všechny na chvíli oslepilo.
Pak tam spadli i Karzahni s Nidhikim a společně s Brutakou vytvořili Magický trojúhelník kolem Toa, aby nikam neutekli.
Toa nevěděli, co se bude dít, ale když na ně Titáni vystřelili, okamžitě vytvořili štít.
Střely se od štítu odrazily přímo na Titány. Ti proti útokům Toa odolní jsou, ale proti vlastním útokům ne.
Toa běželi, ale Brutaka rozpálil svoje meče, zabodnul je do země a uvěznil Jallera mezi dvěma ohnivými pruhy.
Jaller tam stál jako zkamenělý a Toa se zastavili.
Jaller:"Běžte! Já si nějak poradím." Toa zůstavali stát. "Běžte!"
K pohybu je donutilo až to, že Nidhiki vystřelil na Hahli. Ta naštěstí uhla.
Toa poslechli Jallera a běželi, jak nejrychleji mohli.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 4: Vzpomínka

24. května 2008 v 21:46 | vesmír |  Bionicle
Vezon spí. Probudí ho až to, že ho zvedne Brutaka.
Brutaka:"Pamatuješ si na mně ještě?!"
Vezon:"Ne! A pust mě! Kdo jsi?!"
Vezon se vytrhl z Brutakovy náruče a spadl Fenrakkovi do tlamy.
Vezon:"Fenrakku, běž!"
Fenrakk běžel, jak nejrychleji mohl, ale Brutaka ho doháněl.
Nakonec ho dohnal, šlápnul na něj a Vezon mu vypadl z tlamy.
Vezon vstal a běžel sám.
Brutaka:"Daleko neutečeš!"
Brutaka vytvořil kolem Vezona vězení.
Brutaka:"Nelíbí se mi, že zapomínáš na to, že jsi pouze můj poddaný, Vezone. Vzpomen' si na tu bitvu, proto jsem se za tebou dnes vrátil!"
Vezon:"Jakou bitvu?!"
Brutaka:"Ty dobře víš, jakou. Pokud jsi zapomněl, zařídím, že si rychle vzpomeneš."
Brutaka vytvořil iluzi a přenesl Vezona do bitvy.
Brutaka:"Tohle je ta bitva, bitva proti Toa z Mahri Nui a Axonnovi."
Axonn:"Zemřeš, Brutako!"
Brutaka:"Ten slaboch Axonn vzal někde neuvěřitelnou sílu, a já tě poprosil o pomoc."
Vezon:"Nemůžu, útočí na mně Hewkii!"
Brutaka:"Jaller zatím začal připravovat jeden z nejsilnějších útoků, které existují."
Brutaka:"A odpálil jej na mně. Potom už jsem viděl jen tmu..."
Brutaka vrátil Vezona do skutečnosti a rozpustil jeho vězení.
Brutaka:"Proto jsem si pro tebe přišel. Já a Makuta jsme byli jediní, kdo tento útok přežil. Travalo 28 let, než jsem se z toho zpamatoval, a nic by se nestalo, kdybys mi pomohl!"
A najednou před Brutaku skočil Jaller, který to celé viděl.
Jaller:"A taky by se nic nestalo, kdybys nezaútočil na Mahri Nui!"
Brutaka:"Ty jsi mi způsobil ta zranění?! Zabiju tě! Klidně i ted'!"
Brutaka vytáhl dva meče, které byly tak nabité energií, že se z toho rozpálily.
Brutaka zabodl meče do země a uvolnila se vlna energie, která má Jallera zničit.
Jaller ale také nabil meč energií a poslal vlnu na Brutaku.
Ty dvě vlny se střetly. Samozřejmě, že z toho bude výbuch.
Jaller kolem sebe udělal štít, ale Brutaku to odneslo bůhví kam.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.


Díl 3: Zaktanův konec

21. května 2008 v 19:22 | vesmír |  Bionicle
Toa po boji Matorany odvedli do skrýše. Sami se vrátili do lomu a začali se domlouvat, co budou dělat.
Hahli:"Já mám nápad!"
Jaller:"No neříkej! Fakt?!"
Hahli:"Jo. Pamatuješ si ještě na Hewkiiho, Kongua, Matora a Nuparua? Co kdybychom je šli hledat?"
Jaller:"Tak jo."
Toa šli, šli a šli, až dorazili ke skále. Na té skále visel Hewkii a Zaktan se d'ábelsky šklebil.
Celý souboj Zaktana a Hewkiiho sledoval Lewa. Bavilo ho se na to koukat, dokud Zaktan nestrčil Hewkiiho ze skály. V tu chvíli Lewa pochopil, že je čas zakročit.
Lewa letěl k Hewkiimu a říkal:"Vidíš ty dvě tyče, co mám na zádech?"
Hewkii:"Vidím."
Lewa:"Tak až budu dost blízko, skoč mi na záda a drž se jich!"
Přiletěl blízko a Hewkii mu skočil na záda.
Zaktan:"Vy jste mě podvedli!"
Lewa:"Ne! Ve válce je dovoleno vše!"
Přiletěl k Zaktanovi a začal s ním šermovat.
Za pár minut ho porazil a strčil ho ze skály, jako on strčil Hewkiiho.
Dole ho chytil Jaller.
A Hewkii svázal řetězem.
Jaller:"A ted' půjdeš do zajetí ty!"
Toa dovedli Zaktana do skrýše.
Jaller:"Ted' nám řekni, co jsou Piraka zač a proč jste přišli na ostrov?!"
Zaktan:"Nic, nic, nic neprozradím! Nic, vůbec nic neřeknu!"
Jaller:"Hahli, rozvaž ho prosím."
Zaktan:"Vy mě pouštíte?!"
Jaller:"Uvidíš..."
Toa přidělali Zaktana ke zdi. Pak se Lewa napřáhnula zabil ho.
Jaller:"To je odplata za Onewu!"
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.


Tohle video je hodně dobré a má trochu kompenzovat krátký příběh. Sice je to v trochu větším forámu, ale co...
Díl 2: Pokus o osvobození

18. května 2008 v 9:27 | vesmír |  Bionicle
Matorané pracují v lomu a dlouho se pro ně nikdo nevrací.
Garan:"Mám nápad. Já, Dalu a Velika půjdeme hledat pomoc, a vy ostatní budete pracovat, kdyby se Pirakové vrátili."
A šli.
Šli a potkali dvě postavy.
Velika:"Vy jste Toa?" A než mu odpověděli, začal hned povídat o problému:"Ostrov napadli Pirakové, donutili nás pracovat v dole a zajali Onewu, který se nám snažil pomoct!"
Jaller:"Pomůžeme vám."
Šli do lomu, kde ale nikdo nebyl.
Dalu:"Asi je dali do vězení k Onewovi. Odsud je vězení vidět, podíváme se."
Podívali se na vězení a uviděli, že Pirakové postavili další celu.
Dalu:"V té druhé cele budou asi Matorané."
Ale když oni vidí nepřítele, vidí nepřítel je.
Všichni Pirakové začali po Toa střílet.
Všichni uhnuli, ale Veliku to zase trefilo.
Toa začali na oplátku střílet po Piracích, ale mnohem silnější střely.
Všichni Pirakové z toho popadali na zem a Toa otevřeli celu, odkud vyběhli Matorané.
Pak otevřeli celu s Onewou.
Vezon se přišel povívat, co je to za rachot. Uviděl Piraky ležící na zemi a řekl:"Vstávejte!"
Tak Pirakové vstali a začali bojovat s Toa. Onewu Reidak zatlačil zpět do cely a pral se sním.
O kousek dál Jaller vyzval Vezona na souboj.
At' útočil jak chtěl, Vezon všechny jeho rány ubránil.
Shodil Jallera na zem a chtěl ho probonout.
Najednou ho do zad udeřil Onewa, kterému se povedlo Reidaka přeprat.
Pak mu ještě dal ránu do hlavy.
Vezon to dost naštvalo, tak se se strašným křikem rozběhl na Onewu a chtěl ho probodnout.
Onewa ho snadno uzemnil kopnutím do břicha.
Vezon se postavil a dal Onewovi pěstí.
A probodl ho.
Onewa z posledních sil ještě zaútočil na Vezona.
Vezon:"Kolikrát tě mám zabít, abys byl mrtvý?!"
Znova ho nabodl.
A useknul mu hlavu, aby se ujistil, že Onewa opravdu zemřel.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 1: Příchod Piraků na Voya Nui

15. května 2008 v 20:57 | vesmír |  Bionicle
Na ostrov přichází nový kmen - Pirakové. Matorané nevěděli, kdo tito cizinci jsou. Mysleli si, že to jsou obchodníci. Brzy pochopili, že to nejsou obchodníci - jsou to dobyvatelé, kteří touží po moci masky života...
Pirakové na své cestě dobyli téměř všechny Matoranské vesnice, do Garanovy vesnice ale nedošli a usadili se kousek od ní.
Až vůdce Piraků řekl:"Půjdeme prozkoumat i jiné části ostrova. Nejdříve sever."
A Matorané měli po legraci.
Vezon:"Podívejme se, co to tady je. Otroci!"
Sarda:"Utíkejte!"
A běželi někam pryč.
Daleko neutekli: Zastavil je Vezok.
Z druhé strany přišel Hakann.
Matorané chtěli běžet zpět, ale přišli tam i Avak s Vezonem.
A odvedli je ke skále, kde Pirakové těžili kámen na stavbu pevnosti.
Vezon:"Tady budete pracovat, Hakann vás bude hlídat."
A hned jak Vezon s ostatními odešel, začal Hakann na Matorany křičet, aby pracovali rychleji. A nezbývalo jim nic jiného, než pracovat rychleji.
Pak se Hakanna připlížil nějaký Toa a bouchnul ho do hlavy.
Hakann se doplazil k nouzovému tlačítku a zmáčknul ho.
U Vezona se rozezněl alarm.
Vezon:"Něco se děje v lomu, běžte se tam podívat!"¨
V lomu.
Velika:"Onewo, jak ses dostal na Voya Nui?"
Onewa:"Jen tak jsem plul po moři, a najednou vidím ostrov. Pak jsem zaslechl nějaký křik, šel jsem se podívat a našel jsem toho Piraku, jak vás nutí pracovat."
Než si Velika a Onewa stihli popovídat, přiběhli do lomu Pirakové.
A chytili Onewu.
Onewa:"Nechte mě! Já si jen přišel popovídat s otroky!"
Reidak:"Proč jsi teda udeřil Hakanna do hlavy? A navíc je mluvit s otroky při práci zakázané, odvedeme tě k vůdci, ten už se rozhodne, co s tebou bude."
Velika:"Nechte ho být!! On nikomu nic špatného neudělal, a Hakann se uzdraví...Prosím..."
Vezokovi se Velikův odpor nelíbil. Tak nabil Zamor a vystřelil po něm.
Onewu odvedli k vůdci - Vezonovi.
Vezon:"Poklekni, zajatče!"
Onewa:"Nebudu si klekat před tyranem!"
Reidak seknul Onewu vrtákem do zad a Onewa si bolestí kleknul.
Vezon:"Takhle se mi to líbí víc. Pirakové, dejte ho do vězení. Ještě se rozhodnu, jestli ho tam nechám na doživotí, nebo ho popravím."
Vedli Onewu k vězení.
Hodili ho tam a dali mu jídlo. Onewa ho raději nejdl, protože to byly nějaké olihně na shnilém, děravém talíři.
Vezok mu ale řekl:"Raději to sněz, možná to bude poslední jídlo, které budeš v životě jíst..."
A pak zavřeli dveře od vězení.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Nové příběhy - 5. serie

12. května 2008 v 21:14 | vesmír |  Bionicle
Budu dělat 5. serii příběhů, příběhy s mými výtvory jsem smazal. Důvod: Nemám už na skoro žádného Bionicle návod a bál jsem se, že už je nikdy nepostavím. Kazi byl obětí příběhu, jeho díly už asi na 95 % nenajdu.
Ale už k příběhům:
  • Budou se odehrávat na Voya Nui a později v Mahri Nui.
  • Budou o Toa Inika a Piraka, poté o Mahri a Barraki.
  • Budou mít 100 dílů.
Ano, zní to asi neuvěřitelně, ale zkusím dát 100 dílů. Pokud se to nepovede, tak 50 nejméně.