Únor 2009

Díl 6: Olmak mocnější než Ignika

28. února 2009 v 22:01 | vesmír |  Bionicle
Toa po deseti minutách cesty našli Axonna, Matorané se vrátili do vesnice.

Matoro:"Hahli uštnul štír, Dalu říkala, že tady žije Matoran, který by nám mohl pomoci. Kde je?"

Axonn:"Ten tady žil hodně dávno, odstěhoval se do Metru Nui. Jen tak mimochodem, jak ten škorpión vypadal?"

Matoro:"Byl červený s obřím ocasem."

Axonn:"Tak ten by neublížil nikomu... Když někoho uštkne, jenom ho na pár hodin uspí, ale na ty žluté, na ty si musíte dávat pozor!"

Jaller:"A neviděl jsi tu nějakého Toa? Kongua, Nuparua nebo Hewkiiho?"

Axonn:"Viděl, Kongu se zabydlel vedle mně."
Kongu:"Ahoj!"

Matoro:"Ty už si nepamatuješ, jak jsme se domluvili, když jsme sem přijeli?"

Kongu:"Ty chceš říct, že to někdo dodržel? Tomu se mi opravdu nechce věřit."
Najednou Axonna něco střelilo a ozval se Vezonův hlas:"Na ně!"
Pirakové na Toa vletěli a začali s nimi tvrdě bojovat.
Nakonec se přišel na boj podívat i Vezon, ale zmeškal ho - Toa už leželi na zemi připevnění zbraněmi Piraků.
Axonn se ale zvedl a udeřil Vezoka sekerou, ten spadl na zem.
Brutaka se tam objevil také a podle Axonna zezadu srazil, poté se ho chystal probodnout a přitom se smál.
Kongu tomu zabránil.
Serval mu masku s hlavy.
Reidak, který nevynikal inteligencí, uviděl, že Kongu visí na Brutakovi a strčil je oba ze srázu.
Brutaka:"Máš moji masku, okamžitě mi ji vrat'!"

Kongu:"Je nahoře, já ji pustil, když tě Reidak strčil! Nech mě!"
Skála se začala zničeho nic rozpadat.
Padající kameny je rozdrtily.
Na bojišti byli Toa definitivně poraženi. Hahli, která se před chvílí probudila, byla zase omráčená.
Hakann:"Co ted' budeme dělat?"

Vezon:"Půjdete opravit lávovou výrobnu."

Hakann:"Cože? Nejsme žádní otroci!"

Vezon:"Ty si dovoluješ mě neposlechnout?!"

Hakann:"Ano! Protože nechci být tvůj otrok, už toho mám dost!"

Vezon Fenrakkovi přikázal, aby Hakanna kopl.
Vezok mu zkontroloval tep a řekl:"Ty jsi ho zabil!"

Vezon:"Nechtěl poslouchat, byl mi k ničemu..."
Vezok:"Byl to můj nejlepší přítel!"
Vezon odletěl, Fenrakk mezi tím Vezoka chytil a přinesl ho v tlamě ukázat Vezonovi, který visel do propasti.

Vezok:"Hakann měl pravdu! Spravedlnost stejně zvítězí... Toa zvítězí!"
Vezon vylezl a řekl:"Když nebyl chytrý, snad byl alespoň chutný."
Když se vrátil na bojiště, už tam byl jenom zabodnutý Reidak s Axonnem, který držel Masku teleportace, Kanohi Olmak.

Axonn:"Co tady děláš? Zmiz, než dopadneš jako ti tvoji posluhovači."
Raději ho poslechl, rozvířil písek a zmizel.
Axonn:"Vezon je mocný, ale možná je tato maska klíčem k jeho porážce... Jenom přijít na to, jak ji použít. Možná je ještě mocnější než Kanohi Ignika..."
Vezon:"Všechno dopadlo špatně... Toa utekli a Axonn získal Kanohi Olmak, která je možná ještě mocnější než Maska Života, hlavně nesmí přijít na to, jak ji použít..."
Axonn:"Nějaký způsob existovat musí!"
Šel rovnou k Toa.

Jaller:"Proč jsi sem přinesl tu temnou masku?"

Axonn:"To není temná maska, jenom ji temnota dlouhou dobu vlastnila. Ani netušíte, jakou může získat sílu, pokud se uvolní energie její světlé části... Může mít až několikanásobnou sílu Igniky, musíme najít způsob, jak ji použít, a vítězství je naše!"

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Díl 5: Maska teleportace

26. února 2009 v 21:10 | vesmír |  Bionicle
Toa vedli po úniku z výrobny Zamorů do vesnice.
Jeden Matoran na něco šlápnul.
Matoran:"To je super maska, co? Já si ji vyzkouším, snad mi padne."

Matoro:"Ne!"

Hahli:"Proč nesmí?"

Matoro:"To je maska teleportace, není určena pro Matorany. Může ho to zničit, nebo v lepším případě ho to promění v nestvůru!"
On je však neposlouchal a masku si nasadil.

Matoran:"Vidíte, nic se mi nestalo, a vypadám lépe!"
Ale za chvíli se začal měnit.
Vznikla z něj obrovská bytost, která měl naprosto vymazanou pamět' a byla proti Toa. Bývalý Matoran si nyní začal říkat Brutaka a stal se úhlavním nepřítelem Toa.

Toa ihned zakročili, i když jim bylo Matorana líto a nechtěli ho zabít - ale nečekali, že se jim ho porazit nepovede!
Pirakové Toa celou dobu z úkrytu sledovali. Po nějaké době Vezon usoudil:"Vidíte tu obrovskou bytost ve zlatém brnění? Toa je asi Mata Nui a dává Toa úkoly!"
Vezon zaútočil.
Brutaka ho bleskově odhodil.
Brutaka se nakláněl nad Vezonem a chystal se zasadit poslední úder.

Vezon:"Ne, mocný Mata Nui, prosím, nezabíjejte mě!"

Brutaka se zasmál a řekl:"Mata Nui? Co jsi ty za blázna, že nepoznáš Brutaku od Mata Nuie?"

Vezon:"Tak ty jsi Brutaka... Nelži, Brutaka je dávno mrtvý!"

Brutaka:"Vypadá to, že jsem jeho následovník. V tom případě jsi ty Vezon a jsme spojenci."

Vezon:"Přesně tak."
Brutaka:"Ještě se uvidíme, Toa."

Toa, zkoprnělí tím, co před sebou viděli, je nechali bez jediné námitky odejít.
Reidak:"Vy jste se spřátelil s Mata Nuiem, pane?"
Toa si pak začali povídat.

Jaller:"Tohle nám ještě chybělo!"

Matoro:"Vím, jak ho zastavit. Nepřítelem Brutaky byl vždy Axonn, stačí ho jen najít."

Jaller:"Matorani, slyšeli jste někdy o Axonnovi?"

Garan:"Jo. Žije někde v džungli na Voya Nui."

Matoro:"Dobře, tak to vezmeme přes poušt', je to nejkratší cesta."
Po minutě došli k poušti.
Po třech hodinách už je začaly bolet nohy a tak našli jeskyni, kde si mohli odpočinout.
Stačila chvíle nepozornosti a Hahli uštknul jedovatý pavouk.
Matoro ho rychle zmrazil pro případ, že by bylo potřeba určit, z jakého zvířete jed pochází.
Když ho domrazil, už musel Jaller Hahli držet, aby nespadla na zem.

Jaller:"Co je to za pavouka? Ty se v tom vyznáš."

Matoro:"To je velmi jedovatý pavouk, jeden z nejjedovatějších vůbec. Pokud rychle nenajdeme pomoc, do hodiny ji ten jed otráví!"

Dalu:"Znám jednoho Matorana, který umí léčit skoro všechno, pokud jí nepomůže on, tak už nikdo. Jeho dům je odsud asi půl hodiny cesty."
Hned vyrazili.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Anketa: Operační systém

24. února 2009 v 20:40 | vesmír |  Ankety
Jaký používáte operační systém? Hlasujte.


MICROSOFT DOS


MANDRIVA 2008.2MICROSOFT WINDOWS 3.1
MICROSOFT WINDOWS 95
SUSE LINUX
DEBIAN 4


MICROSOFT WINDOWS XP
MICROSOFT WINDOWS VISTA


KUBUNTU

APPLE MAC OS


UNIX


MICROSOFT WINDOWS 98


Mahri vozidlo

24. února 2009 v 12:41 | vesmír |  moje stavby

MAHRI VOZIDLO

Toto vozidlo užívají Matorané v Mahri Nui k rychému zdolávání hornatého terénu, kterého je v Mahri Nui většina. Vůz je určen na dva Matorany nebo jednoho Toa. Je vyzbrojen odpalovačem Cordak, aby se mohli cestující bránit napadení Barraki, sekera pod ním je určena k prosekávání se vodními řasami. Tvůrce stroje je Sarda.
Takhle vypadá bez Matoranů.

Díl 4: Výrobna lávových Zamorů

23. února 2009 v 13:35 | vesmír |  Bionicle
Hahli:"Musíme najít Matora, a rychle!"

Jaller:"Myslím, že náš cíl má přednost. Tady jde o bitvu dobra proti zlu, musíme nejdříve najít Masku."

Nuparu:"Hahli má pravdu, přátelství je přednější. Čím více nás bude, tím větší budeme mít šanci. A pokud jsi zapomněl, Masku Života má Vezon."

Jaller:"Tak v tom případě musíme najít Vezona, to je snad jedno, ne? Najdeme Vezona, najdeme masku."

Nuparu:"Jdi. My najdeme Matora."

Jaller:"Půjdeš se mnou, Hahli?"

Hahli:"Ne. Pro mně je přítel a spojenec cennější, než kus kovu!"
Jaller odešel a bručel:"Najdu tu masku i bez nich. A zachráním vesmír..."

Hahli na něj křičela:"Jen hledej... Zapomněl jsi na Mata Nuiovy tři nejcennější věci - Jednota, Povinnost, Osud? To všechno jsi opravdu zapomněl?"

Jaller šel dál a neodpovídal.
Když odešel, začali se dva zbylí Toa domlouvat, kam půjdou hledat.
Nuparu:"Šel bych na támhleten most."

Hahli:"Vždyt' vede do skály!"

Nuparu:"Nejspíše je tam jeskyně, kdo by stavěl most, který končí ve zdi?"
Hahli:"No, já nemám z toho mostu dobrý pocit. Připadá mi nestabilní."
Nuparu:"Hloupost! Je naprosto bezpečný!"
Most se po chvíli zhroutil.

Nuparu:"Nepouštěj mně!"

Hahli:"Nepustím."

Nuparu:"Co je tam dole? Je mi nějak horko."

Hahli:"Láva..."
Pilíř, o který se most opíral, začal vlivem velmi vysoké teploty praskat.
Nakonec oba spadli do lávy, ale před jistou smrtí je zachránil ten pilíř, protože na lávě plaval. Pod mostem bylo zvláštní místo: Bylo tam lávové jezero, na kterém plavaly železné cestičky a spojovaly se u velké plošiny. Po těch cestách chodili Matorané, kteří sbírali lávu do kyblíků a různych vozů. Nacházel se tam rovněž teleport.

Nuparu:"Objevili jsme nějaké lávové město."

Hahli:"Ne, ti Matorané jsou otroci, myslím, že otrokáři jsou Pirakové a každou chvíli se tady objeví."

Nuparu:"Vidíš, jak si nás ti Matorané nevšímají? Zvláštní."
Pirakové se tam po chvíli teleportovali - i s Matorem, kterému ovládli mysl a musel jim sloužit.

Hakann:"Všechno je v pořádku. Matorani, kolik jste vytěžili lávy? Jestli to nebude aspoň sto kilo, tak si to s vámi vyřídím, a bude vás to dost bolet!"

Garan odpověděl:"Vytěžili jsme za dobu vaší nepřítomnosti sto padesát dva kilogramů lávy a vyrobili šedesát kilogramů lávových Zamorů."

Hakann:"Dobře. Pokračuj. Co tady jen tak postáváš?! Vem si kýbl a dělej! Podívejme se, koho to tu máme, Toa! Jak se sem jen mohli dostat? Matoro, znič je!"
Matoro se rozeběhl a nejdříve zaútočil na Hahli, ta jeho úder vykryla.
Hahli:"Podívej se mi do očí. Pirakové tě sice ovládají, ale jsi Toa! Musíš bojovat s námi, ne proti nám..."
Matoro ji pustil, Hahli pak napjatě čekala, co udělá dál a jestli se jí povedlo zrušit ovládání mysli.

Matoro:"Co... Co se to děje?"

Hahli:"Zrušila jsem ovládání mysli, Pirakové tebou komandovali, protože ti nějak vlezli do hlavy a mysleli za tebe."

Matoro:"Děkuju. Je čas se jim pomstít!"
Všichni tři se rozeběhli na Reidaka s Hakannem, kteří začali dostávat strach.
Hakann vystřelil, Matoro se vyhnul.
Vzápětí na něj použil útok, při kterém nabil svůj meč energií.
Hakann spadl, ale naštěstí pro něj ne do lávy.
Reidak po Matorovi vystřílel všechny svoje lávové střely.
A dostal kopanec jako Vezon.
Hakann při Matora při kopu omráčil a chystal se ho zabít. Reidak toho využil a utíkal pryč.
Nuparu mu v tom jedním výstřelem zabránil.
Hakann spadl na teleport a v bezvědomí se teleportoval.
Za chvíli všichni uslyšeli ránu a otočili se směrem k pilíři. Spadl tam Jaller!

Hahli:"Vrátilo se ti svědomí?"

Jaller:"Tak nějak. Odpustíte mi?"

Hahli:"Jasně, ale musíš zastavit Reidaka."
Reidak:"Ty mně těžko zastavíš, máš jen meč! Haha."
Jaller mu ukázal, že meč může střílet, oddělil jeho část cesty od části, která vede k plošině, pak skočil na druhou stranu a začal oddělovat i druhou část.
Pak Jaller i s Matoranem, který stále nabíral lávu, odplaval. Reidak zůstal na místě, protože jeho "plošinka" stála na vyvýšenině pod hladinou jezera.
Reidak stál před metr širokým potůčkem a rozmýšlel:"To možná dám... Ale co když to nepřeskočím? Ne, určitě to zkusím... Co když spadnu do lávy? Ne, určitě ne... Ach jo, co mám udělat?!"
Nuparu ho té možnosti zbavil, aby ho to nelákalo.

Matoro:"Měli bychom to tu celé zničit, aby se nemohli Pirakové dále zbrojit."
Zničili všechny cesty.

Matoro:"Matorané jsou v pořádku, my také, takže můžeme jít pryč."

Reidak:"A co já? Nemůžete mě tu takhle nechat!"

Matoro:"Řekni nám, jak se zapíná teleport a vezmeme tě s sebou. Nebudeš uvězněn na kuse železa plavajícího po lávě, ale ve cele o velikosti pět metrů čtverečních..."
Mezi tím se Hakann probudil a běžel k základně oznámit všechno Vezonovi.
Udýchaný vběhl dovnitř a šel k Vezonovi.

Hakann:"Nemůžeme vyrábět Zamory!"
Vezon:"Proč?!"

Hakann:"Toa napadli naši výrobnu na lávovém jezeře!"

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Články budou častěji

22. února 2009 v 21:00 | vesmír |  Novinky
Ahoj.
Nevím, jak je to u vás, ale my máme jarní prázniny, celý týden, takže ted' tady budou díly a další články skoro každý den.
A ještě jsem se vás chtěl zeptat na jednu věc: Máte nainstalovanou Javu? Jestli ano, napište prosím, kolik zabírá místa na disku (MB). Já stahoval vývojářský balík JAVA (JDK) a zdálo se mi, že 500MB místa je nějak moc.

Díl 3: Odpojení od těla

20. února 2009 v 19:40 | vesmír |  Bionicle
Promiňte, že je to krátké, ale docházela baterie.
Toa začali volat asi po hodině čekání na Hahli o pomoc.

Matoro:"Co myslíš, že asi ted' dělá?"

Jaller:"Nevím, ale myslím, že tady nás nikdo neuslyší."
Někdo je přece jen slyšel - byl to jeden z Toa, Nuparu. Ten se odplálil od země pomocí svojí pušky a přistál u Matora a Jallera.

Matoro:"Super, že jsi nás slyšel. Jak nám však chceš pomoct?"
Nuparu neodpověděl a začal vrtat do skály, kde chtěl udělat chodbu.
A stalo se to, co nikdo nechtěl: Ze skály se začal lít voda, která rychle zatápěla suchý prostor.
S vodou vyplavala i Hahli.

Jaller se začal hned vyptávat:"Kde jsi byla? Co jsi dělala v té skále?"

Hahli odpověděla:"Nějaký vodní vír mě vtáhl do jakéhosi zvláštního místa pod vodou, které se nachází pod námi."

Matoro je přerušil:"To nám řekneš pak, zastav prosím tu vodu, než nás to zatopí!"
Hahli vodu zastavila.
Když se voda zastavila, Matoro se začal radovat a spadl. Jeho duše se začala odpojovat od těla. O Matorovi bylo známo, že to dokáže, ale tentokrát to bylo jinak.

Hahli:"Pamatujete, jak se pokoušel napojit na Vezonovu mysl? Myslím, že to bude asi tím..."
Matoro se chvíli vznášel nad Toa.
A potom na ně vystřelil ledovou střelu!
Nuparu mu to chtěl vrátit.
Hahli mu však zbraň z ruky vykopla a řekla:"Ne! Matoro to určitě nechtěl udělat scvhálně, někdo ho ovládá, a my musíme zjistit kdo!"
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Další díl bude zítra

19. února 2009 v 16:05 | vesmír |  Novinky
Ahoj.
Zítra bude další díl, třetí. A nebude v Mahri Nui, bude to tak, jak jsem říkal: 10 díů na Voya Nui, 10 v Mahri Nui a 10 v Karda Nui.

Díl 2: Potopa

16. února 2009 v 20:48 | vesmír |  Bionicle
Toa se rozhodli, že nebudou hledat klíč od teleportu, ale rovnou Masku Života. Po dlouhé cestě dorazili k jeskyni.
Jaller:"Jdeme dovnitř?"

Matoro:"Jasně, možná je tam maska."
Matoro šel do jeskyně, ale něco ho zastavilo...
Matoro:"Cítíte tu energii? To je Maska Života, říká mi, že prý byla ukradena a my ji musíme zachránit."
Jaller:"Ale masky nemluví!"
Matoro:"Tohle není obyčejná maska."
Najednou se tam objevil vůdce Piraků, Vezon, na Fenrakkovi.
Matoro skočil a uviděl něco, co rozhodně nečekal: Vezon měl Masku Života. Matoro:"Tak proto Maska říkala, že byla ukradena."
Vezon schytal kopanec do hlavy.
Pak se Matoro objevil za Vezonem. Nebo spíš před ním?
Po skoku se však rozplácl na zemi, protože se Vezon náhle někam teleportoval.

Jaller:"Co to mělo znamenat, kdo to byl?"

Matoro:"To on ukradl Masku Života. Musím se napojit na jeho mysl, abych zjistil, co s ní chce dělat."
Začal se napojovat na jeho mysl.
Ale v tu chvíli se zatáhlo a začalo pršet.
Toa se schovali do jeskyně a začali probírat, jestli se Matorovi podařilo připojit se k Vezonově mysli.

Hahli:"Tak co, povedlo se ti připojit se tam?"

Matoro:"Ne, nestihl jsem to."

Pak si tam povídali o všem možném...

O dvě hodiny později:

Jaller:"Hele, už to přestalo."
Když vyšel ven, zjistil, že je vše zatopené.
Matoro:"Hahli to asi moc nevadí, ale co my dva?"

Hahli:"Nebojte se, doplavu pro pomoc."
Skočila do vody a plavala, jak nejrychleji mohla.
Když doplavala k útesu, zjistila, že plave špatným směrem a chtěla se otočit, ale nešlo to, protože tam byl jakýsi vodní vír.
Vír ji zatáhl do nějakého neznámého místa pod vodou, kde byla tak čistá voda, že ani nebyla vidět.
Bylo to místo, které obývali jedovatí mořští hadi.

Nebezpečné příšery.
A zlo...

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Vorox nemluví pravdu

16. února 2009 v 20:31 | vesmír |  Novinky
Informace pro ty, kteří uvěřili Voroxovi, že díl bude zítra:

Vorox lže. Díl bude dnes a Základna Piraků se rozhodně jmenovat nebude!