Duben 2009

Díl 3: Výkupné

4. dubna 2009 v 13:58 | vesmír |  Bionicle
Onua:"Ale dnes už s tím asi nic neuděláme, vrat'me se tedy do vesnice."
Krika (pro sebe):"Žádná vesnice už ale není... Hehe."
Když Toa přišli do vesnice, byla celá zničená a kolem trosek pobíhalo několik Matoranů.

Tahu:"Co se tu stalo?"

Sarda:"Přiběhla sem tlupa bojovníků a celé to tady zničili."

Tahu:"Tohle už je příliš. Nejspíše mají na svědomí tuhle vesnici ti samí, kteří zabili vojáky. Jdu to ohlásit králi."

Hahli:"Myslíš si, že tě vyslechne? On je král a my jsme bydleli v nějaké malé, dávno zapomenuté vesničce. Nejspíše na nás nebude mít ani čas..."

Tahu:"Ale vesnice patřila Zartii - a to je podstatné."
Tak šel do hlavního města.
To nepřátelský kmen nemohl dopustit a Tahua napadl.
Toa uslyšeli jen vzdálený výkřik, otočili se, a uviděli Tahua, jak leží na zemi obklíčený nepřáteli.

Hahli:"Naše poslední naděje je pryč."
V tu chvíli je obklíčili další členové Chiroxova kmene.

Kalmah:"Co s nimi máme udělat?"

Chirox:"Pošlete je pracovat do zlatých dolů. Aspoň z nich bude užitek."

Onua:"Ale všechny zlaté doly patří Zartii!"

Chirox:"Ted' už ne."
Poslali je do dolů. S nimi šlo několik bojovníků, aby Toa hlídali.
Pak přivedli Krika s Vezonem Tahua.

Vezon:"A co s ním? Taky do dolů?"

Chirox:"Ne. On bude s námi stavět pevnost. A Zaktane, kde jsou ti Matorané?"

Zaktan:"Támhle stojí."

Chirox:"Tak jo. Ti budou stavět také. Až bude stavba dokončena, pošleme Tahua do dolů a za Matorany budeme chtít výkupné."
Za pár dní byla pevnost hotova a Chiroxovi se splnil sen:

Konečně byl vládce. Toa pracovali v dolech, Krika psal dopis o výkupné, Vezon byl na stráži, Kalmah mával mečem nad Matorany a Zaktan tam jen tak postával, zatímco on je všechny sledoval.
Král Zartie, Ehrye, se jen tak procházel po místnosti.
Neočekávaně tam vrazil Matoran a křikl:"Mám pro vás zprávu!"

Ehrye:"Jakou?"

Matoran:"To netuším, dopis je zavřený v obálce. Jediné, co vím, je, že odesílatel je nějaká Chiroxova země."

Ehrye:"Tak děkuji. Polož ji na stůl."
Hned jak Matoran opustil místnost, Ehrye netrpělivě rozbalil obálku a začal číst obsah dopisu:

"Odesíltel: Chirox." Pomyslel si:"Co ten asi může chtít... Že by mě prosil o to, aby se mohl vrátit zpět?"

"Už jsi o mně neslyšel asi tři týdny, skoro měsíc. To se změní - uslyšíš o mně každý den. Ted' přejdu k věci - tedy k tomu, proč jsem napsal tento dopis: Založil jsem zemi, která ovládla už čtyři Zartijské vesnice. Část, kterou jsme dobyli, je zcela odříznutá od světa, tudíž se nikdo nemůže dostat ven - a zatím ani dovnitř. Každý kdo se o to pokusil, byl tvrdě potrestán. Za bývalé obyvatele tvých vesnic, kteří se k nám bohužel odmítají přidat, požadujeme výkupné. Určitě jsi ochoten zaplatit, jestli chceš být dobrý král. Co si asi obyvatelstvo pomyslí o králi, který shromažd'uje v pokladnici miliardy zlatých a nechtěl zaplatit výkupné pouhých třicet milionů? Pokud zaplatit odmítneš, Matorany jednoduše zabijeme - jen spotřebovávají jídlo. Peníze nám předáš takto - pošleš jednoho vojáka na místo, které se nazývá "Temné Skály", ten bude nést peníze. Předá je nám a my mu za ně předáme Matorany. Rozhodni se moudře... Chirox."
Ehrye okamžitě svolal radu.

Ehrye:"Tak co na to říkáte?"

Jaller:"Rozhodně bych zaplatil. Nikdo neví, co Chirox udělá. Může to zveřejnit a obyvatelé nás svrhnou!"

Pak se provedlo hlasování a všichni byli za to, aby bylo Chiroxovi zlato vyplaceno.

Ehrye:"Dobře. Provedu test armády a ten nejschopnější voják tam půjde."

Jaller:"Ne. Půjdu tam já."

Ehrye:"Cože? Jsi člen rady, nemůžeš takhle riskovat."

Jaller:"Já se nebojím, vy se o mně taky nebojte, dopadne to dobře. Pokud by něco nevyšlo, bojovat umím."

Ehrye:"No tak dobře... Ale bud' opatrný."
Jaller se setkal s Chiroxem na domluveném místě.

Chirox:"Máš ty peníze? Dej mi je."

Jaller:"Nejdříve mi ukaž Matorany."

Chirox:"Ok."
Chirox:"Jsi spokojený? Ted' mi dej zlato."

Jaller:"Nejdřív ty Matorany pust'!"

Chirox:"A ty mi pak s nimi utečeš. Na to zapomeň a dej mi to zlato, pokud mě nechceš naštvat!"

Jaller:"Právě že chci."
Odhodil Bitila, čímž osvobodil Matorany.

Chirox:"Kalmahu, na něj!"
Než stihl Kalmah reagovat, Jaller bodnul Chiroxe a ten spadl na zem.
Chirox mu strhnul z hlavy látku a řekl:"Jaller?! Nečekal jsem, že sem příjde člen rady!"
Kalmah a Chirox pak zaútočili ve stejnou chvíli, ale Jallerovi nedělalo ubránit se problém - vytáhl druhý meč.
Když byl Kalmah poražen, přidal se do boje Bitil.
Brzy byli poraženi všichni.

Jaller:"Ukažte mi tu vesnici."
Matorané vedli Jallera do zničené vesnice.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Díl 2: Chiroxova země

4. dubna 2009 v 13:56 | vesmír |  Bionicle
Chirox šel k hranicím Zartie už téměř týden. Několik hodin po tom, co je přešel, uviděl nějakou budovu a podivné bytosti.
Rozhodl se s jednou z nich popovídat.

Krika:"Co tady chceš?"

Chirox:"Já jsem Chirox, jsem ze Zartie."

Krika:"Tady už není Zartie, její hranice jsou 10 kilometrů daleko."

Chirox:"Ne, mně ze Zartie vyhnali. Prý jsem je zradil. Hele, já jsem ted' dostal takový nápad! Co takhle založit zemi?"

Krika:"Jsme tu jen tři, kdo by v ní bydlel?"

Chirox:"Někoho znám..."

Krika:"Tak jo, proč ne. Bitile, souhlasíš s tím?"
Bitil začal vesele poskakovat a křičet:"Jó, budeme mít zemi! Budeme mít zemi!"
Chirox pozval do vesnice Loupeživý kmen.

Vezok:"Proč jsi nás zavolal?"

Chirox:"Chci vás pozvat, abyste s námi bydleli v nové zemi, co vy na to?"

Vezok:"Musím to projednat s vůdcem a pak sem zase příjdeme s naším rozhodnutím."
Kmen přišel do vesnice.

Vezon:"Vezok mi řekl, že prý chcete, abychom bydleli ve vaší zemi a přidali se k vám. Projednali jsme to a souhlasíme, budeme tak silnější."

Chirox:"Budete však muset hned zítra bojovat, u hranic Zartie se nachází vesnice, ze které každý týden kontrolují vojáci okolí hranic."

Vezon:"Oni na nás zaútočí?"

Chirox:"Ano. Určitě se nás pokusí vyhnat, jsme příliš blízko hranic."

Vezon:"A proč se nepřestěhujeme?"

Chirox:"Chceme přece být silní, ne každému uhýbat. Berte to takhle: bude to naše první vyhraná bitva. Zprávy o tom, že Zartie prohrála, se roznesou všude a začne se k nám přidávat více bojovníků, budeme mocnější, až nakonec Zartii ovládneme. Těch vojáků bude navíc jen pár -největší část armády chrání hlavní město."

Všichni:"Souhlasíme!"
Povídali si takhle celý den, až nastoupila noc a všichni usnuli.
Nespal pouze Chirox, který myslel na bitvu.
Je pět hodin ráno dalšího dne - většina už se probudila, ale někteří ještě spí. Krika a Chirox vyhlížejí vojsko.
Nyní je sedm hodin ráno.

Krika:"Už je vidím!"
Chirox:"Schovejte se, už jdou! Vylezte, až Bitil mávne rukou."
Vojáci už byli blízko. Chirox se nemýlil, bylo jich málo.
Hewkii:"Tady nesmíte být, jste blízko Zartijských hranic."

Krika:"Jsme blízko, ale nejsme na hranicích, takže tu být můžeme."

Hewkii:"Přečtěte si Zartisjké zákony, nikdo si nesmí bez povolení založit vesnici blíže než 15 kilometrů od hranic. Vy jste 10 kilometrů daleko."

Krika:"To nás nezajímá."
Bitil mávnul.
A všichni bojovníci vylezli z úkrytů. Normálně jsou Zartijští vojáci stateční, ale bojovat proti takové přesile není statečnost, nýbrž holé šílenství.
Proto se dali na útěk, byli však dohnáni.

Matoro:"Neutečeme jim, musíme bojovat!"
Bojovali statečně, jejich boj byl ale marný...
Bitva byla krátká a nikdo ze Zartijců ji nepřežil. Sebevědomí kmene vyletělo do nebes.
Když v okamžiku slávy si Chirox něčeho všiml:"Jeden přežil a utíká pryč!"
Vezon a Fenrakk ho předběhli a zastavili se před ním.
Nuju se snažil utíkat, neměl však šanci. Fenrakk byl jen půl metru od něj.
Dostihl ho a povalil na zem. Fenrakk si s ním házel jako s kusem papíru, Nuju nemohl tu strašnou bolest vydržet a prosil Vezona o slitování.
Ten jeho prosby vyslechl a ukončil jeho trápení probodnutím.
Obyvatelům vesnice, ze které vojáci na obhlídku vyšli, se zdálo divné, že se tak dlouho nevrací. Tak se vydali najít důvod, proč tomu tak je. Šli k hranicím, až dorazili na bojiště a uviděli všechny vojáky mrtvé.

Onua:"Někdo je musel zabít, byl to někdo opravdu silný a chladnokrevný. Naše vesnice nyní nemá ochránce. Musíme se tomu nepříteli postavit sami!"

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.


Díl 1: Konflikt

4. dubna 2009 v 13:53 | vesmír |  Bionicle
Na začátku všichni Bionicle pobíhali po zemi a bojovali mezi sebou o jídlo, drahé kameny, vodu, půdu a další věci. Jednou však Bionicle, který se jmenoval Ehrye, řekl:"Tak a dost! Už mě tenhle věčný boj nebaví, vytvořím zemi, kde budou všichni žít sjednoceně a v míru!"
Povedlo se mu sehnat i další spojence, kteří byli ochotni mu se založením země pomoci.
Za několik let na místě, kde se tehdy domluvili na založení země, vyrostlo velké město, které se stalo hlavním městem. Země dostala název Zartie. Ehrye, který byl nyní králem, vytvořil velkou armádu na obranu země před nepřáteli a také na to, aby mohl dobývat další území. Na Zartii si od jejího založení žádný nepřítel netroufl zaútočit.
Až jednou, na zapadlou Zartijskou vesničku zaútočil loupeživý kmen, který bydlel na východě.
Obrali Matorany o všechno, co měli a proto král svolal poradu. Nejvíce se domlouval s diplomatem, Chiroxem.

Ehrye:"Poprvé po deseti letech na nás někdo zaútočil. Byl to nechvalně známý kmen Piraků, kteří se živí přepadáváním obchodníků a vesnic. Nyní si troufli i na naše vesnice."

Chirox:"Navrhuji tam poslat pro výstrahu malou část naší armády. Potom útočníci pochopí, že jsme ochotni tu vesnici bránit i vojensky a už si nedovolí vstoupit na naši půdu."
Ehrye uznal Chiroxův nápad za vhodný, poslal tam malou skupinku vojáků.
Ale plán jim nevyšel, Pirakové se nezalekli, vesnici znova napadli, okradli a vojáky porazili.
Ehrye svolal další poradu, tentokrát už byl však připraven bojovat doopravdy.

Ehrye:"Tvůj plán bohužel nevyšel, Chiroxi. Nyní je potřeba opravdu bojovat, pokud je neodstrašuje to, že ta vesnice není zcela zapomenutá. Pošlu tam podstatnou část naší armády a půjdeme tam také."

Chirox:"Podle mně by bylo lepší nezačínat si s nimi a tu vesnici jim raději darovat."

Ehrye:"Něco ti řeknu. I když nerad. Že ty jsi zbabělec, neznamená, že je zbabělec každý. Jsou to obyvatelé naší země, je třeba je bránit! Navíc, když jim tu vesnici dáme, budou chtít další, další, další a pořád více a více. Nakonec to dopadne tak, že dobudou hlavní město, což bude konec toho, co jsme tu celou tu dobu tvořili - konec Zartie."
Tak tam přišli.

Ehrye:"Snad víš, co máš říkat! V žádném případě jim tu vesnici nesmíš dát."
Pirakové běželi k vesnici, ale zastavili se, protože uviděli tu armádu.

Reidak:"Co se to tam děje?!"
Šli blíže a Chirox k nim skočil.

Reidak:"Co to má znamenat?"

Chirox:"Přišli jsme se s vámi domluvit o neútočení."
Reidak pozval Chiroxe do místa, kde by byl větší klid.

Chirox:"Nabízím vás, že za neútočení na tu vesnici zaplatíme. A nebo na vás zaútočíme, pokud nepřestanete loupit."

Reidak:"Ne! Útočením si vyděláme více, než nám můžete nabídnout. To od vás tu vesnici raději koupíme, její obyvatelé se to však nesmí dozvědět, jinak přestanou vyrábět předměty a další věci, které krademe."

Chirox:"Platí!"
Přinesl Chiroxovi pytel zlat'áků. Bylo na první pohled vidět, že to není malá suma.
Pár dní po této domluvě armáda napochodovala k Reidakovu domu. Důvod je takový: Král o domluvě Chiroxe a Reidaka nevěděl, Pirakové pokračovali v útocích a tak poslal k Reidakovu domu armádu, která dostala úkol ho zničit.
Iruini:"Palte!"
Po několika minutách intenzivní střelby začala budova hořet, Reidak unikl právě včas.
Reidak:"Tak ted' jdu za tím jejich králem! Tohle není možné, já si od nich tu vesnici koupím a oni mi za to, že si s ní dělám to, co chci, zničí dům!"
Ihned jel do Zartie.

Ehrye:"Ty jsi Reidak, že?"

Reidak:"Ano. Proč jste mi zničili dům?"

Ehrye:"Útočil jsi na naši vesnici. A to trestáme."

Reidak:"Ale já zaplatil za tu vesnici dost peněz a ted' si s ní můžu dělat co chci. Je moje!"

Ehrye:"V tom případě ji od tebe hned ted' koupím zpět. O tomhle jsem nevěděl, Chirox mě podrazil..."
Po tom, co Reidakovi vrátil peníze, si pozval do paláce Chiroxe.

Ehrye:"Docela jsi mě zklamal. Říkal jsem ti, že tu vesnici nesmíš prodat, jsou to obyvatelé naší země... Ale ty jsi mě neuposlechl. Tohle je zrada. Proto jsi vyhoštěn z této země!"
Chirox potom odletěl pryč.

Chirox:"Najdu si nové spojence a ještě mu ukážu!"


POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.